CHÙA TĂNG PHÚC

Ngày 22/06/2020 11:23:40

Chùa Tăng Phúc được xây dựng thời nhà Trần trên triền đê sông Mã, gần thành Thiệu Dương (Tư phố).

24b Chua Tang Phuc.JPG

Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, đến thời nhà Nguyễn, chùa được chuyển về làng Hạc Oa, xã Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Đây là ngôi chùa đẹp và giàu truyền thống về lịch sử, văn hóa, cách mạng, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân xứ Thanh, là nơi vãn cảnh, sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

24 Chua Tang Phuc.JPG

CHÙA TĂNG PHÚC

Đăng lúc: 22/06/2020 11:23:40 (GMT+7)

Chùa Tăng Phúc được xây dựng thời nhà Trần trên triền đê sông Mã, gần thành Thiệu Dương (Tư phố).

24b Chua Tang Phuc.JPG

Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, đến thời nhà Nguyễn, chùa được chuyển về làng Hạc Oa, xã Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Đây là ngôi chùa đẹp và giàu truyền thống về lịch sử, văn hóa, cách mạng, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân xứ Thanh, là nơi vãn cảnh, sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

24 Chua Tang Phuc.JPG
Từ khóa bài viết: