TƯỢNG ĐÀI LÊ LỢI

Ngày 29/05/2020 10:25:14

Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi được khánh thành ngày 29-11-2004. Đây là công trình kiến trúc nhằm tôn vinh người anh hùng dân tộc thế kỷ XV - người có công đánh đuổi quân Minh, chấm dứt 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư và sáng lập nhà Hậu Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.

 1 Tuong dai Le Loi.JPG
Tượng đài Lê Lợi.

 

TƯỢNG ĐÀI LÊ LỢI

Đăng lúc: 29/05/2020 10:25:14 (GMT+7)

Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi được khánh thành ngày 29-11-2004. Đây là công trình kiến trúc nhằm tôn vinh người anh hùng dân tộc thế kỷ XV - người có công đánh đuổi quân Minh, chấm dứt 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư và sáng lập nhà Hậu Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.

 1 Tuong dai Le Loi.JPG
Tượng đài Lê Lợi.

 
Từ khóa bài viết: