Quy trình Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 thành phố Thanh Hóa

Ngày 19/10/2018 15:43:18

Cán bộ, công chức của UBND Thành phố Thanh Hóa cam kết sẽ hết mình vì nhiệm vụ, cống hiến và phục vụ một cách tận tụy, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của UBND. Duy trì chính sách chất lượng đã được ban hành, đồng thời thực hiện có hiệu quả:

 1. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao năng lực hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và thuận lợi phục vụ tốt nhất nhu cầu của công dân và các tổ chức trong giao dịch hành chính;

3. Đảm bảo các công việc được giải quyết đúng quy trình, thời gian và theo đúng quy định của pháp luật.

        4. Xây dựng môi trường làm việc khoa học, tạo điều kiện nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong quá trình thực hiện chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần thực hiện đúng, thống nhất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

STT

Quy trình ISO

Tải về

1

Sổ tay chất lượng

Download

2

Chính sách chất lượng

Download

3

Văn bản ra bên ngoài

Download

4

Quản lý thông tin

Download

5

Tổ chức hội nghị

Download

6

Mục tiêu chất lượng

Download

7

Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Download

8

Xem xét của lãnh đạo

Download

9

Tuyển dụng

Download

10

Đào tạo cán bộ

Download​

11

Lập và theo dõi kế hoạch

Download

12

Liên quan đến tổ chức, cá nhân

Download

13

Cung cấp trang thiết bị văn phòng

Download

14

Kiểm soát các dịch vụ

Download​

15

Theo dõi và xử lý phản hồi cá nhân, tổ chức

Download

16

Đánh giá chất lượng nội bộ

Download

17

Kiểm soát văn bản không phù hợp

Download

18

Quy trình thu thập thông tin dữ liệu

Download

19

Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến

Download​

​​​* Tài liệu Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)  TCVN ISO 9001 : 2008/ Link download tại đây

Lưu ý: 1 số đơn vị sau khi tải xuống không giải nén được là do phiên bản Winrar trên máy tính đã cũ cần phải tải xuống và cài đặt cập nhật phần mềm Winrar lên phiên bản cao hơn. 
Hướng dẫn: Tùy hệ điều hành Windows 32b (thông thường các máy cũ chạy Win32b) hoặc 64b các đơn vị tải link dưới đây về và cài đặt sau đó giải nén lại bình thường:
Link download phiên bản Winrar 5.06 (máy tính chạy win 32b / máy tính chạy win 64b​)

Quy trình Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 19/10/2018 15:43:18 (GMT+7)

Cán bộ, công chức của UBND Thành phố Thanh Hóa cam kết sẽ hết mình vì nhiệm vụ, cống hiến và phục vụ một cách tận tụy, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của UBND. Duy trì chính sách chất lượng đã được ban hành, đồng thời thực hiện có hiệu quả:

 1. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao năng lực hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và thuận lợi phục vụ tốt nhất nhu cầu của công dân và các tổ chức trong giao dịch hành chính;

3. Đảm bảo các công việc được giải quyết đúng quy trình, thời gian và theo đúng quy định của pháp luật.

        4. Xây dựng môi trường làm việc khoa học, tạo điều kiện nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong quá trình thực hiện chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần thực hiện đúng, thống nhất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

STT

Quy trình ISO

Tải về

1

Sổ tay chất lượng

Download

2

Chính sách chất lượng

Download

3

Văn bản ra bên ngoài

Download

4

Quản lý thông tin

Download

5

Tổ chức hội nghị

Download

6

Mục tiêu chất lượng

Download

7

Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Download

8

Xem xét của lãnh đạo

Download

9

Tuyển dụng

Download

10

Đào tạo cán bộ

Download​

11

Lập và theo dõi kế hoạch

Download

12

Liên quan đến tổ chức, cá nhân

Download

13

Cung cấp trang thiết bị văn phòng

Download

14

Kiểm soát các dịch vụ

Download​

15

Theo dõi và xử lý phản hồi cá nhân, tổ chức

Download

16

Đánh giá chất lượng nội bộ

Download

17

Kiểm soát văn bản không phù hợp

Download

18

Quy trình thu thập thông tin dữ liệu

Download

19

Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến

Download​

​​​* Tài liệu Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)  TCVN ISO 9001 : 2008/ Link download tại đây

Lưu ý: 1 số đơn vị sau khi tải xuống không giải nén được là do phiên bản Winrar trên máy tính đã cũ cần phải tải xuống và cài đặt cập nhật phần mềm Winrar lên phiên bản cao hơn. 
Hướng dẫn: Tùy hệ điều hành Windows 32b (thông thường các máy cũ chạy Win32b) hoặc 64b các đơn vị tải link dưới đây về và cài đặt sau đó giải nén lại bình thường:
Link download phiên bản Winrar 5.06 (máy tính chạy win 32b / máy tính chạy win 64b​)