Ban chỉ đạo 35 thành phố - sơ kết công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Ngày 30/03/2022 00:00:00

Sáng ngày 30/3, Ban chỉ đạo 35 (BCĐ) thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo 35 thành phố, thành viên Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.

 20220330_081208.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch của BCĐ 35 thành phố Thanh Hóa về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, trong quý I, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và định hướng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, duy trì hoạt động các trang fanpage, facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực, các tin bài đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên blog, fanpage chính thống của Trung ương, của Tỉnh và thành phố; thành viên BCĐ 35, Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên thường xuyên đăng tải chia sẻ các tin, bài về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xen kẽ với đăng tin bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, nắm bắt nội dung thông tin tiêu cực, nhạy cảm, xuyên tạc công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để làm rõ, định hướng dư luận xã hội. Tích cực chia sẻ bình luận các tin bài, lực lượng 35 thành phố thường xuyên báo xấu nhiều tài khoản facebook, trang fanpage đăng tải bài viết không đúng sự thật, thông tin sai trái thù địch, phản động. góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của thành phố, các Tổ giúp việc, tổ thư ký đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

20220330_081234.jpg
Đồng chí Lê Anh Tuấn, phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong quý II/2022,  đồng chí Phó bí thư Thường  trực Thành ủy,  Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố Lê Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với các Chỉ thị, Kế hoạch, Kết luận của Tỉnh, Trung ương...theo dõi, nắm bắt, chú trọng dự báo tình hình liên quan đến các vấn đề dư luận quan tâm; thành lập Tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; thành lập CLB lý luận trẻ, nòng cốt là Công  an và Đoàn thanh niên, xây dựng các cây viết cho tương lai... Thực  hiện phương châm “ Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”./Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

Ban chỉ đạo 35 thành phố - sơ kết công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Đăng lúc: 30/03/2022 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 30/3, Ban chỉ đạo 35 (BCĐ) thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo 35 thành phố, thành viên Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.

 20220330_081208.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch của BCĐ 35 thành phố Thanh Hóa về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, trong quý I, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và định hướng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, duy trì hoạt động các trang fanpage, facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực, các tin bài đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên blog, fanpage chính thống của Trung ương, của Tỉnh và thành phố; thành viên BCĐ 35, Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên thường xuyên đăng tải chia sẻ các tin, bài về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xen kẽ với đăng tin bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, nắm bắt nội dung thông tin tiêu cực, nhạy cảm, xuyên tạc công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để làm rõ, định hướng dư luận xã hội. Tích cực chia sẻ bình luận các tin bài, lực lượng 35 thành phố thường xuyên báo xấu nhiều tài khoản facebook, trang fanpage đăng tải bài viết không đúng sự thật, thông tin sai trái thù địch, phản động. góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của thành phố, các Tổ giúp việc, tổ thư ký đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

20220330_081234.jpg
Đồng chí Lê Anh Tuấn, phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong quý II/2022,  đồng chí Phó bí thư Thường  trực Thành ủy,  Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố Lê Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với các Chỉ thị, Kế hoạch, Kết luận của Tỉnh, Trung ương...theo dõi, nắm bắt, chú trọng dự báo tình hình liên quan đến các vấn đề dư luận quan tâm; thành lập Tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; thành lập CLB lý luận trẻ, nòng cốt là Công  an và Đoàn thanh niên, xây dựng các cây viết cho tương lai... Thực  hiện phương châm “ Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”./Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa