Báo cáo: Ước thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 14/07/2021 00:00:00

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 16: số 232/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP năm 2021 và số 233/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2021, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện.
ngan-sachacif_OOKR.jpg
Ảnh minh họa

Xem chi tiết Báo cáo tại đây:  Bao-cao-6-thang-PDDF(01.07.2021_16h59p39)_signed.pdf

 
BBT

Báo cáo: Ước thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng lúc: 14/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 16: số 232/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP năm 2021 và số 233/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2021, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện.
ngan-sachacif_OOKR.jpg
Ảnh minh họa

Xem chi tiết Báo cáo tại đây:  Bao-cao-6-thang-PDDF(01.07.2021_16h59p39)_signed.pdf

 
BBT