Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Thanh Hoá, khoá học 2020 – 2021

Ngày 17/07/2021 00:00:00

Chiều 16/7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thành uỷ thành phố Thanh Hoá tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Thanh Hoá, khoá học 2020 – 2021. Dự lễ bế giảng có Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.


 

toan canh.JPG

Toàn cảnh Lễ bế giảng

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Thanh Hoá khóa học 2020-2021 có 81 học viên, trong đó 30 học viên là cán bộ, công chức xã; 27 học viên là cán bộ chuyên viên công tác tại các phòng, ban; 17 học viên là viên chức công tác tại trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, điện lực, viễn thông; 7 học viên là Phó Chủ tịch Hội LHPN, Hội Nông dân, Phó Bí thư đoàn.

Trong một năm học tập, các học viên đã được tiếp thu 6 phần học, với 10 môn học gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể Nhân dân ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Kết thúc khóa học có 20 học viên viết khoá luận, 61 học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Kết quả, 81/81 học viên đậu tốt nghiệp, trong đó loại giỏi có 22 học viên, loại khá có 54 học viên, trung bình 5 học viên.

đc Hiền trao bằng khen 1.JPG

đc Tuan trao bàng cho học vien 2.JPG

dc Quang trao bàng tốt nghiêp 3.JPG

Lãnh đạo Thành ủy thành phố và Trường Chính trị tỉnh trao bằng cho các học viên

Tại lễ bế giảng, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và thành phố Thanh Hoá đã trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên; trao giấy khen của Trường Chính trị tỉnh cho 8 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

lanh dao truong chinh trị trao giay khen.JPG

Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa
 
 

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Thanh Hoá, khoá học 2020 – 2021

Đăng lúc: 17/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Chiều 16/7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thành uỷ thành phố Thanh Hoá tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Thanh Hoá, khoá học 2020 – 2021. Dự lễ bế giảng có Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.


 

toan canh.JPG

Toàn cảnh Lễ bế giảng

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Thanh Hoá khóa học 2020-2021 có 81 học viên, trong đó 30 học viên là cán bộ, công chức xã; 27 học viên là cán bộ chuyên viên công tác tại các phòng, ban; 17 học viên là viên chức công tác tại trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, điện lực, viễn thông; 7 học viên là Phó Chủ tịch Hội LHPN, Hội Nông dân, Phó Bí thư đoàn.

Trong một năm học tập, các học viên đã được tiếp thu 6 phần học, với 10 môn học gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể Nhân dân ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Kết thúc khóa học có 20 học viên viết khoá luận, 61 học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Kết quả, 81/81 học viên đậu tốt nghiệp, trong đó loại giỏi có 22 học viên, loại khá có 54 học viên, trung bình 5 học viên.

đc Hiền trao bằng khen 1.JPG

đc Tuan trao bàng cho học vien 2.JPG

dc Quang trao bàng tốt nghiêp 3.JPG

Lãnh đạo Thành ủy thành phố và Trường Chính trị tỉnh trao bằng cho các học viên

Tại lễ bế giảng, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và thành phố Thanh Hoá đã trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên; trao giấy khen của Trường Chính trị tỉnh cho 8 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

lanh dao truong chinh trị trao giay khen.JPG

Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa