Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa: Công khai minh bạch thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Ngày 28/07/2023 00:00:00

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 lựa chọn “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh” là một trong hai khâu đột phá để thực hiện. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp thành phố chọn CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả 6 lĩnh vực.

 7 (1).jpg
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa (Chi nhánh Văn phòng) có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xât dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý, thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện Nghị quyết Đại hội thành phố, Chi nhánh Văn phòng xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chi nhánh Văn phòng chủ động xây dựng kế hoạch, cung cấp các thông tin về quy trình, thủ tục, trình tự, thực hiện các TTHC về đất đai và các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ phải nộp theo quy định của pháp luật khi thực hiện các TTHC về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng để tổ chức, cá nhân hiểu, biết và thực hiện. Tránh các thông tin sai lệch, các tiêu cực nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Nổi bật là việc thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)…, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. công khai các khoản thu phí và lệ phí được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết 289 của HĐND tỉnh ngày 13/7/2022 về “Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí” và các Quyết định số 20 ngày 8/5/2020 và Quyết định số 21 ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai tìa sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh”. Quyết định số 2508 của UBND tỉnh, ngày 14/7/2023 “ Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”. Quy định số 68 của Sở tài Nguyên và môi trường ngày 12/5/2022 “Ban hành Quy định thời gian nội bộ xử lý hồ sơ đo đạc phục vụ đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo đó, các nội dung trên đã được công khai, minh bạch; quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng, bảo đảm việc thu, sử dụng phí, lệ phí nghiêm túc theo các quy định của HĐND và UBND tỉnh. Chi nhánh Văn phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố và bộ phận “một cửa” các phường, xã. Không thông qua các đơn vị dịch vụ, tư vấn khác.

20230728_081304.jpg
Số điện thoại đường dây nóng được thiếp lập công khai

Chi nhánh Văn phòng xây dựng thành công mô hình hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; theo đó các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính UBND thành phố được cấp phát miễn phí mẫu biểu, đơn, tờ khai và được hướng dẫn các thủ tục có liên quan. Đồng thời đã thiết lập và công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng 02373.202.858 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp phần nâng cao ý thức chủ động và tinh thần thái độ trách nhiệm của viên chức, người lao động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã giúp người dân thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục rườm rà đối với tổ chức, cá nhân và tạo thân thiện giữa người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính UBND thành phố Thanh Hóa.

Những nỗ lực của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân được đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo quy định một cách thuận lợi. Đây là tín hiệu vui góp phần vào thành công của công tác cải cách hành chính trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử thành phố.

Xem chi tiết các nội dung tại đây:

FILE_20220727_120602_Scan Mau2022-07-2705221 (1).PDF
QĐ 20 don gia do dac VPDK.pdf
T05.-QD-ban-hanh-Quy-trinh-do-dac(13.05.2022_09h22p40).pdf
Quy-trinh-do-dac(kem theo QĐ 68)_signed.pdf
QĐ 2508 Chi nhánh.pdf
Phụ lục Chi nhánh 2508.pdf

 

 

Lê Thảo


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa: Công khai minh bạch thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đăng lúc: 28/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 lựa chọn “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh” là một trong hai khâu đột phá để thực hiện. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp thành phố chọn CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả 6 lĩnh vực.

 7 (1).jpg
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa (Chi nhánh Văn phòng) có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xât dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý, thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện Nghị quyết Đại hội thành phố, Chi nhánh Văn phòng xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chi nhánh Văn phòng chủ động xây dựng kế hoạch, cung cấp các thông tin về quy trình, thủ tục, trình tự, thực hiện các TTHC về đất đai và các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ phải nộp theo quy định của pháp luật khi thực hiện các TTHC về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng để tổ chức, cá nhân hiểu, biết và thực hiện. Tránh các thông tin sai lệch, các tiêu cực nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Nổi bật là việc thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)…, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. công khai các khoản thu phí và lệ phí được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết 289 của HĐND tỉnh ngày 13/7/2022 về “Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí” và các Quyết định số 20 ngày 8/5/2020 và Quyết định số 21 ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai tìa sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh”. Quyết định số 2508 của UBND tỉnh, ngày 14/7/2023 “ Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”. Quy định số 68 của Sở tài Nguyên và môi trường ngày 12/5/2022 “Ban hành Quy định thời gian nội bộ xử lý hồ sơ đo đạc phục vụ đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo đó, các nội dung trên đã được công khai, minh bạch; quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng, bảo đảm việc thu, sử dụng phí, lệ phí nghiêm túc theo các quy định của HĐND và UBND tỉnh. Chi nhánh Văn phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố và bộ phận “một cửa” các phường, xã. Không thông qua các đơn vị dịch vụ, tư vấn khác.

20230728_081304.jpg
Số điện thoại đường dây nóng được thiếp lập công khai

Chi nhánh Văn phòng xây dựng thành công mô hình hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; theo đó các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính UBND thành phố được cấp phát miễn phí mẫu biểu, đơn, tờ khai và được hướng dẫn các thủ tục có liên quan. Đồng thời đã thiết lập và công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng 02373.202.858 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp phần nâng cao ý thức chủ động và tinh thần thái độ trách nhiệm của viên chức, người lao động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã giúp người dân thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục rườm rà đối với tổ chức, cá nhân và tạo thân thiện giữa người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính UBND thành phố Thanh Hóa.

Những nỗ lực của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân được đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo quy định một cách thuận lợi. Đây là tín hiệu vui góp phần vào thành công của công tác cải cách hành chính trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử thành phố.

Xem chi tiết các nội dung tại đây:

FILE_20220727_120602_Scan Mau2022-07-2705221 (1).PDF
QĐ 20 don gia do dac VPDK.pdf
T05.-QD-ban-hanh-Quy-trinh-do-dac(13.05.2022_09h22p40).pdf
Quy-trinh-do-dac(kem theo QĐ 68)_signed.pdf
QĐ 2508 Chi nhánh.pdf
Phụ lục Chi nhánh 2508.pdf

 

 

Lê Thảo