Cảnh báo cấp cháy rừng

Ngày 03/06/2023 00:00:00

Theo thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và tin cảnh báo cháy rừng từ Cục Kiểm lâm, từ ngày 01/6/2023 đến ngày 03/6/2023 thời tiết tỉnh Thanh Hóa nắng nóng, không có mưa; nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố là rất cao.

IMG-2324.JPG
Ảnh minh họa.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND các phường (có rừng) và chủ rừng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về UBND thành phố qua phòng Kinh tế (Cơ quan Thường trực BCĐ) theo số điện thoại: 0903.219.919 hoặc 0912.851.359.

*Xem chi tiết thông báo cảnh báo cấp cháy rừng tại đây:
Thong-bao-cap-chay-rung-TP-cap-3-ngay-01-6-_anhlttpthanhhoa-01-06-2023_15h32p07(02.06.2023_07h56p13)_signed.pdf

 

Thu Hiền BT

Cảnh báo cấp cháy rừng

Đăng lúc: 03/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Theo thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và tin cảnh báo cháy rừng từ Cục Kiểm lâm, từ ngày 01/6/2023 đến ngày 03/6/2023 thời tiết tỉnh Thanh Hóa nắng nóng, không có mưa; nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố là rất cao.

IMG-2324.JPG
Ảnh minh họa.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND các phường (có rừng) và chủ rừng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về UBND thành phố qua phòng Kinh tế (Cơ quan Thường trực BCĐ) theo số điện thoại: 0903.219.919 hoặc 0912.851.359.

*Xem chi tiết thông báo cảnh báo cấp cháy rừng tại đây:
Thong-bao-cap-chay-rung-TP-cap-3-ngay-01-6-_anhlttpthanhhoa-01-06-2023_15h32p07(02.06.2023_07h56p13)_signed.pdf

 

Thu Hiền BT