Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Ngày 07/02/2024 00:00:00

Năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa. Ghi nhận về kết quả này, phóng viên Thanh Xuân có cuộc phỏng vấn bà Phan Thị Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa.

 20240201_141958.jpg

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa trao đổi với phóng viên

Phóng viên: Thời gian qua, Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã bám sát phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự trị an xã hội trên địa bàn. Với vai trò là người đứng đầu, xin bà cho biết những nội dung quán triệt, tư tưởng và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn?

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa: Thời gian qua, VKSND TP Thanh Hóa đã quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; bám sát nội dung Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao,  Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố Thanh Hóa.

Lãnh đạo đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; coi trọng việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị. Trong đó, gắn trách nhiệm cá nhân mỗi Kiểm sát viên với chất lượng công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động thực hiện các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; bên cạnh đó đơn vị đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phóng viên: Xin bà cho biết cụ thể một số kết quả nổi bật đã được thực hiện nhiệm vụ trong năm qua?

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa: Lãnh đạo đơn vị đã chú trọng chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những cách làm hay, hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Kết quả công tác năm 2023, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối do Viện trưởng VKSND tối cao khen tặng

Trong lĩnh vực hình sự, trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm đúng căn cứ pháp luật; chất lượng hoạt động kiểm sát  điều tra, truy tố và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao. Không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm.  

Các công tác khác như kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án hành chính, thi hành án dân sự; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ vượt sâu so với tiêu chí Quốc hội giao – qua đó thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp.

x (1).jpg
 Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử mua bán, vận chuyển pháo n
ổ.

Qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm đến các cơ quan hữu quan. Đặc biệt trong năm đã ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến Chủ tịch UBND thành phố, các kiến nghị này đã được chấp nhận, chỉ đạo thực hiện.

Phóng viên: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024, xin bà cho biết, những nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới?

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa : Trong năm 2024, VKSND thành phố Thanh Hóa tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung bố trí cán bộ vững chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực giải quyết nhiều vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Triển khai các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.


Thanh Xuân thực hiện

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Đăng lúc: 07/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa. Ghi nhận về kết quả này, phóng viên Thanh Xuân có cuộc phỏng vấn bà Phan Thị Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa.

 20240201_141958.jpg

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa trao đổi với phóng viên

Phóng viên: Thời gian qua, Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã bám sát phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự trị an xã hội trên địa bàn. Với vai trò là người đứng đầu, xin bà cho biết những nội dung quán triệt, tư tưởng và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn?

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa: Thời gian qua, VKSND TP Thanh Hóa đã quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; bám sát nội dung Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao,  Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố Thanh Hóa.

Lãnh đạo đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; coi trọng việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị. Trong đó, gắn trách nhiệm cá nhân mỗi Kiểm sát viên với chất lượng công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động thực hiện các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; bên cạnh đó đơn vị đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phóng viên: Xin bà cho biết cụ thể một số kết quả nổi bật đã được thực hiện nhiệm vụ trong năm qua?

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa: Lãnh đạo đơn vị đã chú trọng chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những cách làm hay, hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Kết quả công tác năm 2023, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối do Viện trưởng VKSND tối cao khen tặng

Trong lĩnh vực hình sự, trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm đúng căn cứ pháp luật; chất lượng hoạt động kiểm sát  điều tra, truy tố và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao. Không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm.  

Các công tác khác như kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án hành chính, thi hành án dân sự; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ vượt sâu so với tiêu chí Quốc hội giao – qua đó thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp.

x (1).jpg
 Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử mua bán, vận chuyển pháo n
ổ.

Qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm đến các cơ quan hữu quan. Đặc biệt trong năm đã ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến Chủ tịch UBND thành phố, các kiến nghị này đã được chấp nhận, chỉ đạo thực hiện.

Phóng viên: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024, xin bà cho biết, những nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới?

Bà Phan Thị Bình- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa : Trong năm 2024, VKSND thành phố Thanh Hóa tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung bố trí cán bộ vững chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực giải quyết nhiều vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Triển khai các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.


Thanh Xuân thực hiện