Phường Đông Hải: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 07/05/2024 00:00:00

Sáng ngày 07/05/2024, UBND phường Đông Hải phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ cơ sở, công tác hòa giải cơ sở.

z5418106394519_d2b61201d83dc00b0f9435301d1c2455.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an phường, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng Trạm Y tế; Cán bộ, công chức, người lao động, tuyên truyền viên pháp luật phường; Chủ tịch các hội đặc thù; Các đồng chí cấp uỷ, Bí thư chi bộ, Trưởng phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, Tổ trưởng tổ an ninh xã hội, thành viên tổ hoà giải các phố.

z5418106390490_4d2a044dc7504c0f77f01b4c3ba6d305.jpg
Đồng chí Ngô Quốc Huy- Chủ tịch UBND phường Đông Hải khai mạc hội nghị.

z5418106408187_c825f9d72a6714e90f15d4fe6a106864.jpg
Các đồng chí tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã truyền đạt các nội dung, chính sách, quy định mới của Luật thực hiện dân chủ cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện dân chủ cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện ở dân chủ ở cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cụ thể hóa đầy đủ phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Cùng với đó, các đồng chí cũng được hướng dẫn thực hiện các nội dung về cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy trình hòa giải ở cơ sở, công tác chuẩn bị hòa giải, tiến hành hòa giải, kỹ năng ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

z5418106379805_6772c987a66e3533a5bb9d89c1ecb142.jpg
Đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thông qua hội nghị cũng nâng cao kiến thức pháp luật, những kỹ năng cơ bản cho các hòa giải viên trong quá trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quá trình hòa giải ở cơ sở. Đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường.

 

Hữu Thắng

Phường Đông Hải: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: 07/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 07/05/2024, UBND phường Đông Hải phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ cơ sở, công tác hòa giải cơ sở.

z5418106394519_d2b61201d83dc00b0f9435301d1c2455.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an phường, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng Trạm Y tế; Cán bộ, công chức, người lao động, tuyên truyền viên pháp luật phường; Chủ tịch các hội đặc thù; Các đồng chí cấp uỷ, Bí thư chi bộ, Trưởng phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, Tổ trưởng tổ an ninh xã hội, thành viên tổ hoà giải các phố.

z5418106390490_4d2a044dc7504c0f77f01b4c3ba6d305.jpg
Đồng chí Ngô Quốc Huy- Chủ tịch UBND phường Đông Hải khai mạc hội nghị.

z5418106408187_c825f9d72a6714e90f15d4fe6a106864.jpg
Các đồng chí tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã truyền đạt các nội dung, chính sách, quy định mới của Luật thực hiện dân chủ cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện dân chủ cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện ở dân chủ ở cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cụ thể hóa đầy đủ phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Cùng với đó, các đồng chí cũng được hướng dẫn thực hiện các nội dung về cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy trình hòa giải ở cơ sở, công tác chuẩn bị hòa giải, tiến hành hòa giải, kỹ năng ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

z5418106379805_6772c987a66e3533a5bb9d89c1ecb142.jpg
Đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thông qua hội nghị cũng nâng cao kiến thức pháp luật, những kỹ năng cơ bản cho các hòa giải viên trong quá trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quá trình hòa giải ở cơ sở. Đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường.

 

Hữu Thắng