Phường Đông Hương: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 08/11/2023 00:00:00

Chiều ngày 8/11/2023, UBND phường Đông Hương phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng.

 IMG_6693.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa; đại diện Phòng Tư pháp, thành phố Thanh Hóa; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường; Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường; Tuyên truyền viên pháp luật; thành viên Ban Thanh tra Nhân dân; Công chức chuyên môn; Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; Tổ trưởng Tổ dân phố; Chi hội trưởng các chi hội các tổ dân phố trên địa bàn phường.

IMG_6691.jpg
Đồng chí Hà Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hương phát biểu khai mạc hội nghị.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường tuyên truyền pháp luật, truyền thông chính sách gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân”. Đại diện phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, Thanh  tra tỉnh đã lồng ghép phổ biến, giáo dục, triển khai các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong đời sống kinh tế, dân sự, đồng thời lựa chọn để phổ biến và thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong các lĩnh vực đang được Nhân dân quan tâm như: ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đất đai, vệ sinh môi trường, nghĩa vụ quân sự, ý thức pháp luật trong sản suất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

IMG_6692.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó còn tuyên truyền các nội dung liên quan đến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân. Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

IMG_6696.jpg

IMG_6694.jpg
Đại diện phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, Thanh  tra tỉnh tuyên truyền các nội dung về  Luật Thanh tra Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị này, các tuyên truyền viên pháp luật còn lồng  ghép tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật gắn với hoạt động chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác thông qua các hội nghị, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chương trình xây dựng "đô thị văn minh, công dân thân thiện", người dân thành phố "nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện".

IMG_6695.jpg
Phường Đông Hương treo băng zôn hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.

Mục đích của hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Thanh tra Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên đia bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

 

 

Thu Hiền

Phường Đông Hương: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đăng lúc: 08/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 8/11/2023, UBND phường Đông Hương phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng.

 IMG_6693.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa; đại diện Phòng Tư pháp, thành phố Thanh Hóa; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường; Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường; Tuyên truyền viên pháp luật; thành viên Ban Thanh tra Nhân dân; Công chức chuyên môn; Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; Tổ trưởng Tổ dân phố; Chi hội trưởng các chi hội các tổ dân phố trên địa bàn phường.

IMG_6691.jpg
Đồng chí Hà Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hương phát biểu khai mạc hội nghị.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường tuyên truyền pháp luật, truyền thông chính sách gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân”. Đại diện phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, Thanh  tra tỉnh đã lồng ghép phổ biến, giáo dục, triển khai các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong đời sống kinh tế, dân sự, đồng thời lựa chọn để phổ biến và thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong các lĩnh vực đang được Nhân dân quan tâm như: ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đất đai, vệ sinh môi trường, nghĩa vụ quân sự, ý thức pháp luật trong sản suất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

IMG_6692.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó còn tuyên truyền các nội dung liên quan đến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân. Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

IMG_6696.jpg

IMG_6694.jpg
Đại diện phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, Thanh  tra tỉnh tuyên truyền các nội dung về  Luật Thanh tra Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị này, các tuyên truyền viên pháp luật còn lồng  ghép tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật gắn với hoạt động chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác thông qua các hội nghị, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chương trình xây dựng "đô thị văn minh, công dân thân thiện", người dân thành phố "nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện".

IMG_6695.jpg
Phường Đông Hương treo băng zôn hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.

Mục đích của hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Thanh tra Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên đia bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

 

 

Thu Hiền