Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2023

Ngày 06/04/2023 00:00:00

Sáng ngày 05/4/2023, UBND thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 300 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật thành phố, Tuyên truyền viên pháp luật các phường, xã, gần 400 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng phố, Trưởng ban công tác mặt trận phố, thôn, những người trực tiếp làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Các đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phạm Thị Việt Nga - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

dc1b25f0c494e792d805c279b5328a1a.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là tuyên truyền miệng như: gây thiện cảm ban đầu cho người nghe, tạo nên sự hấp dẫn, gây ấn tượng bằng giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ, thuyết phục hướng người nghe vào định hướng tư duy đúng đắn. Thông qua hội nghị tập huấn các báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có dịp ôn lại cũng như nắm bắt tốt hơn các kỹ năng trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật góp phần tăng cường các giải pháp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Báo cáo viên cấp tỉnh còn triển khai, bổ sung  một số kiến thức cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, trong đó triển khai 05 nhóm điểm mới trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) như:  phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự; bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong "phòng" có "chống", trong "chống" có "phòng"; sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả;  sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình.


Thu Hiền BT

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2023

Đăng lúc: 06/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 05/4/2023, UBND thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 300 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật thành phố, Tuyên truyền viên pháp luật các phường, xã, gần 400 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng phố, Trưởng ban công tác mặt trận phố, thôn, những người trực tiếp làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Các đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phạm Thị Việt Nga - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

dc1b25f0c494e792d805c279b5328a1a.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là tuyên truyền miệng như: gây thiện cảm ban đầu cho người nghe, tạo nên sự hấp dẫn, gây ấn tượng bằng giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ, thuyết phục hướng người nghe vào định hướng tư duy đúng đắn. Thông qua hội nghị tập huấn các báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có dịp ôn lại cũng như nắm bắt tốt hơn các kỹ năng trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật góp phần tăng cường các giải pháp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Báo cáo viên cấp tỉnh còn triển khai, bổ sung  một số kiến thức cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, trong đó triển khai 05 nhóm điểm mới trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) như:  phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự; bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong "phòng" có "chống", trong "chống" có "phòng"; sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả;  sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình.


Thu Hiền BT