Thành phố Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Ngày 31/10/2023 00:00:00

Ngày 29/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 1445/KH-UBND tổ chức Ngày Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

pt-07.jpg

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai các nội dung sau:

a) Tập trung phổ biến, giáo dục, triển khai các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong đời sống kinh tế, dân sự, đồng thời lựa chọn để phổ biến và thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong các lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như: ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đất đai, vệ sinh môi trường, ý thức pháp luật trong sản suất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai nhân rộng mô hình “3 KHÔNG”  trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ...

b) Truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

c) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

d) Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

 

Các hoạt động triển khai 

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật thông qua việc treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại cổng, khuôn viên cơ quan, đơn vị; trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, địa điểm công cộng.

- Lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật gắn với hoạt động chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác thông qua các hội nghị, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã. 

 - Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật, Nghị quyết mới; cập nhật, đăng tải toàn bộ nội dung văn bản Luật mới trên Trang Thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của phường, xã,các Luật mới gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngLuật Đấu thầuLuật Giá; Luật Giao dịch điện tửLuật Hợp tác xãLuật Phòng thủ dân sự;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dânLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

- Tổ chức truyền thông quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo chương trình xây dựng luật pháp của Quốc Hội, Chính phủ năm 2023: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... 

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong nhà trường: tổ chức các hoạt động giáo dục chính khóa; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh; treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại khuôn viên nhà trường. 

- Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho đối tượng đặc thù, người dân và doanh nghiệp: Hội Luật gia, Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. 

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chương trình xây dựng "đô thị văn minh, công dân thân thiện",  người dân thành phố " nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện". 

Thời điểm thực hiện: Các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được tổ chức thường xuyên, trọng tâm trong cuối tháng 10 và tháng 11/2023, cao điểm Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ 01/11-9/11/2023.

KH-huong-ung-Ngay-PL-2023-sua_signed_ngaptv.tpthanhhoa_28-10-2023-22-22-25(29.10.2023_09h48p56)_signed.pdf


Phòng Tư pháp

 

Thành phố Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Đăng lúc: 31/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 29/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 1445/KH-UBND tổ chức Ngày Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

pt-07.jpg

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai các nội dung sau:

a) Tập trung phổ biến, giáo dục, triển khai các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong đời sống kinh tế, dân sự, đồng thời lựa chọn để phổ biến và thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong các lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như: ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đất đai, vệ sinh môi trường, ý thức pháp luật trong sản suất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai nhân rộng mô hình “3 KHÔNG”  trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ...

b) Truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

c) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

d) Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

 

Các hoạt động triển khai 

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật thông qua việc treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại cổng, khuôn viên cơ quan, đơn vị; trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, địa điểm công cộng.

- Lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật gắn với hoạt động chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác thông qua các hội nghị, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã. 

 - Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật, Nghị quyết mới; cập nhật, đăng tải toàn bộ nội dung văn bản Luật mới trên Trang Thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của phường, xã,các Luật mới gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngLuật Đấu thầuLuật Giá; Luật Giao dịch điện tửLuật Hợp tác xãLuật Phòng thủ dân sự;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dânLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

- Tổ chức truyền thông quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo chương trình xây dựng luật pháp của Quốc Hội, Chính phủ năm 2023: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... 

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong nhà trường: tổ chức các hoạt động giáo dục chính khóa; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh; treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại khuôn viên nhà trường. 

- Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho đối tượng đặc thù, người dân và doanh nghiệp: Hội Luật gia, Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. 

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chương trình xây dựng "đô thị văn minh, công dân thân thiện",  người dân thành phố " nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện". 

Thời điểm thực hiện: Các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được tổ chức thường xuyên, trọng tâm trong cuối tháng 10 và tháng 11/2023, cao điểm Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ 01/11-9/11/2023.

KH-huong-ung-Ngay-PL-2023-sua_signed_ngaptv.tpthanhhoa_28-10-2023-22-22-25(29.10.2023_09h48p56)_signed.pdf


Phòng Tư pháp