UBND thành phố góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 24/02/2023 00:00:00

Sáng ngày 24/2/2023, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 n1.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp; Đại diện các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân, Công an thành phố; Các đồng chí nguyên lãnh đạo đã nghỉ chế độ sinh sống trên địa bàn thành phố Thanh Hóa am hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực đất đai.

n2.jpg
Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, đã điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến toàn bộ nội dung quản lý, sử dụng đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước; người đại diện chủ sở hữu về đất đai; nội dung quản lý nhà nước về đất đai; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác thu hối, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chế độ sử dụng các loại đất; giá đất; quyền của người sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai...

n3.jpg
Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý một số nội dung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; bảng giá đất; trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; cần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai; việc thu hồi đất nên phân cấp cho các huyện, thị, thành phố; quy định thời gian thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét bồi thường theo giá trị cây trồng vật nuôi... nhằm góp phần xây dựng hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)

Việc tổ chức tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi) nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời giải quyết những căng thẳng xã hội do bất cập trong chính sách quản lý đất đai./.

 

Trần Ngọc

UBND thành phố góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng lúc: 24/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 24/2/2023, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 n1.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp; Đại diện các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân, Công an thành phố; Các đồng chí nguyên lãnh đạo đã nghỉ chế độ sinh sống trên địa bàn thành phố Thanh Hóa am hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực đất đai.

n2.jpg
Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, đã điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến toàn bộ nội dung quản lý, sử dụng đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước; người đại diện chủ sở hữu về đất đai; nội dung quản lý nhà nước về đất đai; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác thu hối, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chế độ sử dụng các loại đất; giá đất; quyền của người sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai...

n3.jpg
Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý một số nội dung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; bảng giá đất; trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; cần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai; việc thu hồi đất nên phân cấp cho các huyện, thị, thành phố; quy định thời gian thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét bồi thường theo giá trị cây trồng vật nuôi... nhằm góp phần xây dựng hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)

Việc tổ chức tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi) nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời giải quyết những căng thẳng xã hội do bất cập trong chính sách quản lý đất đai./.

 

Trần Ngọc