Xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt

Ngày 03/07/2023 00:00:00

Ngày 09/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt.

dat-gi-trong-cay-tot-nhat-1-1686-1686362033869.jpg

Theo đó, việc xử phạt được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính về Trồng trọt trên lãnh thổ Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo, phạt tiền. Các hình thức phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng; Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới; Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống; Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón; Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón hoặc Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón; Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt (trừ phân bón) đối với cá nhân là 50.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định quy định mức như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về khảo nghiệm giống cây trồng (Điều 8)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về lưu mẫu giống cây trồng (Điều 9)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về sản xuất giống cây trồng (Điều 10)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng (Điều 11)

 - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về kiểm định ruộng giống (Điều 12)

 - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về lấy mẫu vật liệu nhân giống (Điều 13)

 - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng (Điều 14)

 - Phạt tiền  từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây trồng (Điều 15)

 - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề về giống cây trồng (Điều 16)

 - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về quyền của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng (Điều 17)

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ, tác giả giống cây trồng (Điều 18)

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm về thu gom phụ phẩm cây trồng (Điều 19)

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước (Điều 20)

Nghị định 31/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2023, thay thế Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018.

 NĐ 31

 

BBT

Xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt

Đăng lúc: 03/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 09/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt.

dat-gi-trong-cay-tot-nhat-1-1686-1686362033869.jpg

Theo đó, việc xử phạt được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính về Trồng trọt trên lãnh thổ Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo, phạt tiền. Các hình thức phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng; Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới; Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống; Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón; Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón hoặc Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón; Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt (trừ phân bón) đối với cá nhân là 50.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định quy định mức như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về khảo nghiệm giống cây trồng (Điều 8)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về lưu mẫu giống cây trồng (Điều 9)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về sản xuất giống cây trồng (Điều 10)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng (Điều 11)

 - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về kiểm định ruộng giống (Điều 12)

 - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về lấy mẫu vật liệu nhân giống (Điều 13)

 - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng (Điều 14)

 - Phạt tiền  từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây trồng (Điều 15)

 - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề về giống cây trồng (Điều 16)

 - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về quyền của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng (Điều 17)

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ, tác giả giống cây trồng (Điều 18)

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm về thu gom phụ phẩm cây trồng (Điều 19)

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi Vi phạm về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước (Điều 20)

Nghị định 31/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2023, thay thế Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018.

 NĐ 31

 

BBT