Bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho các cán bộ đoàn cơ sở năm 2023

Ngày 07/09/2023 00:00:00

Sáng ngày 7/9/2023, tại Trung tâm Chính trị thành phố, Ban chấp hành Thành đoàn TP Thanh Hóa tập huấn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho 150 cán bộ đoàn các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 z4672063900326_37f632ef0f87bb4939def03cfaab376e.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được xem các clip về thành phố Thanh Hóa nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; clip về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành.

z4672063884674_184e69d2bea161683761853c041ecdb0.jpg

z4672063904893_3022e5faea9fe9cbef6f42ac53da2c26.jpg
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
.

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho các cán bộ hội liên hiệp thanh niên 2023 gồm một số nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên. Ngoài ra, lớp tập huấn còn bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; Phương pháp tổ chức hoạt động trò chơi trong sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội và tổ chức tuyên truyền thực hiện luật ATGT đường bộ.

z4672063930192_07af2a02ada1d8e281f9f4ea47954784.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Anh – Bí thư Thành đoàn phát biểu tại buổi tập huấn
.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị cho cán bộ đoàn cũng như nâng cao nghiệp vụ và những kỹ năng cơ bản cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác đoàn tại cơ sở, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ đoàn gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động đoàn tại địa phương.

 

Thu Hà

Bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho các cán bộ đoàn cơ sở năm 2023

Đăng lúc: 07/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 7/9/2023, tại Trung tâm Chính trị thành phố, Ban chấp hành Thành đoàn TP Thanh Hóa tập huấn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho 150 cán bộ đoàn các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 z4672063900326_37f632ef0f87bb4939def03cfaab376e.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được xem các clip về thành phố Thanh Hóa nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; clip về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành.

z4672063884674_184e69d2bea161683761853c041ecdb0.jpg

z4672063904893_3022e5faea9fe9cbef6f42ac53da2c26.jpg
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
.

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho các cán bộ hội liên hiệp thanh niên 2023 gồm một số nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên. Ngoài ra, lớp tập huấn còn bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; Phương pháp tổ chức hoạt động trò chơi trong sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội và tổ chức tuyên truyền thực hiện luật ATGT đường bộ.

z4672063930192_07af2a02ada1d8e281f9f4ea47954784.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Anh – Bí thư Thành đoàn phát biểu tại buổi tập huấn
.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị cho cán bộ đoàn cũng như nâng cao nghiệp vụ và những kỹ năng cơ bản cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác đoàn tại cơ sở, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ đoàn gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động đoàn tại địa phương.

 

Thu Hà