Cử tri thôn Đồng Tiến xã Hoằng Đại thống nhất cao với chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại

Ngày 01/06/2024 00:00:00

Sáng ngày 1/6/2024, tại nhà văn hóa thôn Đồng Tiến, UBND xã Hoằng Đại tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với chủ trương sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa. Về dự có đồng chí Lê Quang Hiển – UV BTV, phó Chủ tịch HĐND thành phố; thượng tá Đỗ Ngọc Dương – UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố; cùng các đồng chí trong tổ công tác thành phố; lãnh đạo địa phương và gần 80 cử tri đại điện cho các hộ gia đình thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại.

 z5496758488205_6dbe0b84c4cf88fd513d963dd7a8f068.jpg

Toàn cảnh buổi lấy ý kiến cử tri.

Đúng 7h30 phút, gần 80 cử tri đại diện cho các hộ gia đình thôn Đồng Tiến đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn Đông Tiến để tham gia ý kiến đối với chủ trương sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa. Các tổ lấy ý kiến đã bố trí thành viên hướng dẫn các cử tri thực hiện các bước tham gia ý kiến ngay tại hội nghị và đến tận các hộ gia đình của các thôn, xóm, khu dân cư để xin ý kiến của từng cử tri.

z5496758566419_d21646a6ffe703d70760d5bb87fc131c.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lấy ý kiến cử tri.

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo nên việc lấy ý kiến cử tri tại xã Hoằng Đại đã nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến và đồng ý với chủ trương sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa, đã có 3000/3242 cử tri trong toàn tham gia ý kiến (trong đó thôn Đồng Tiến có 570 cử tri), đạt tỉ lệ gần 93%. Việc lấy ý kiến cử tri ở thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

z5496758817692_35336d7d877391a58f04f22f3808b050.jpg
Các cử t
ri thôn Đồng Tiến tham gia ý kiến sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hoá.

Việc sát nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa là chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đảng và nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại 1 với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật của một trong nhưng tỉnh lớn nhất của cả nước. Việc sát nhập cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính. Sau khi sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn), 2 thị xã (Thị xã Bỉm Sơn, Tthị xã Nghi Sơn) và 22 huyện.

z5496758635418_42e4521dfc1bfce01f5d7a7023de48b3.jpg

z5496758717217_6031b5ce6ecf4ab33ddc96124e7f7bff.jpg
 

Sau sáp nhập Thành phố Thanh Hóa sẽ có diện tích tự nhiên hơn 228km2, quy mô dân số gần 600.000 người, 47 đơn vị hành chính trực thuộc (33 phường, 14 xã). Ngoài ra có 4 phường được thành lập mới thuộc TP Thanh Hóa gồm: phường Rừng Thông; Hoằng Quang, Hoằng Đại và Đông Thịnh.

z5496758784007_2aa7e3d5f16e64539177320155b34c74.jpg

 

Thu Hà

Cử tri thôn Đồng Tiến xã Hoằng Đại thống nhất cao với chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại

Đăng lúc: 01/06/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 1/6/2024, tại nhà văn hóa thôn Đồng Tiến, UBND xã Hoằng Đại tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với chủ trương sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa. Về dự có đồng chí Lê Quang Hiển – UV BTV, phó Chủ tịch HĐND thành phố; thượng tá Đỗ Ngọc Dương – UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố; cùng các đồng chí trong tổ công tác thành phố; lãnh đạo địa phương và gần 80 cử tri đại điện cho các hộ gia đình thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại.

 z5496758488205_6dbe0b84c4cf88fd513d963dd7a8f068.jpg

Toàn cảnh buổi lấy ý kiến cử tri.

Đúng 7h30 phút, gần 80 cử tri đại diện cho các hộ gia đình thôn Đồng Tiến đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn Đông Tiến để tham gia ý kiến đối với chủ trương sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa. Các tổ lấy ý kiến đã bố trí thành viên hướng dẫn các cử tri thực hiện các bước tham gia ý kiến ngay tại hội nghị và đến tận các hộ gia đình của các thôn, xóm, khu dân cư để xin ý kiến của từng cử tri.

z5496758566419_d21646a6ffe703d70760d5bb87fc131c.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lấy ý kiến cử tri.

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo nên việc lấy ý kiến cử tri tại xã Hoằng Đại đã nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến và đồng ý với chủ trương sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa, đã có 3000/3242 cử tri trong toàn tham gia ý kiến (trong đó thôn Đồng Tiến có 570 cử tri), đạt tỉ lệ gần 93%. Việc lấy ý kiến cử tri ở thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

z5496758817692_35336d7d877391a58f04f22f3808b050.jpg
Các cử t
ri thôn Đồng Tiến tham gia ý kiến sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hoá.

Việc sát nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa là chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đảng và nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại 1 với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật của một trong nhưng tỉnh lớn nhất của cả nước. Việc sát nhập cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính. Sau khi sát nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn), 2 thị xã (Thị xã Bỉm Sơn, Tthị xã Nghi Sơn) và 22 huyện.

z5496758635418_42e4521dfc1bfce01f5d7a7023de48b3.jpg

z5496758717217_6031b5ce6ecf4ab33ddc96124e7f7bff.jpg
 

Sau sáp nhập Thành phố Thanh Hóa sẽ có diện tích tự nhiên hơn 228km2, quy mô dân số gần 600.000 người, 47 đơn vị hành chính trực thuộc (33 phường, 14 xã). Ngoài ra có 4 phường được thành lập mới thuộc TP Thanh Hóa gồm: phường Rừng Thông; Hoằng Quang, Hoằng Đại và Đông Thịnh.

z5496758784007_2aa7e3d5f16e64539177320155b34c74.jpg

 

Thu Hà