Cụm thi đua số 1 giao ban công tác dân vận và hoạt động MTTQ năm 2023

Ngày 28/11/2023 00:00:00

Chiều 27/11/2023, tại TP Thanh Hóa, Cụm thi đua số 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận và hoạt động MTTQ năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua.

z4921410290581_41201751da780927dfb1c962ca14574b.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 1 gồm 10 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố (Nga Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn) và 2 Đảng bộ ngành (Công an tỉnh, Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

z4921410290711_8ec806250f4a50da351a2029469210ff.jpg
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2023, hoạt động công tác dân vận, MTTQ của các địa phương, đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận các huyện, thị, thành phố đã chủ động linh hoạt tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận năm 2023, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, sát với thực tế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết các vấn đề thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

z4921410284019_85c7af3a4aac8e78b44ab9f94307ef71.jpg
Đồng chí Lê Quang Hiển – Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chào mừng hội nghị.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả nhất định. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động sâu rộng và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc huy động các nguồn lực xã hội.

MTTQ các huyện, thị, thành phố trong Cụm đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời, đề xuất các giải pháp phù hợp với công tác Mặt trận trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra và đạt được những kết quả. Nổi bật, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đa dạng phong phú về nội dung, hình thức; công tác tập hợp, vận động, đoàn kết tôn giáo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai theo hướng phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, vai trò chủ trì của MTTQ; tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tập trung chỉ đạo. Việc củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh; triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng.

Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được quan tâm làm tốt, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

z4921409622156_cc98453a46fa2f8e6641f940d92d5ec9.jpg

z4921409613420_58cb7b108f9124e3541b3d56110e251c.jpg
Các đồng chí Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong Cụm thi đua số 1. Đồng thời, các đồng chí đề nghị Ban Dân vận, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, Mặt trận trong tình hình mới. Các đơn vị tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, huyện tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác của hệ thống dân vận, MTTQ các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...vv.

z4921409622269_b690cb76738690514d4bbd9662a99d1b.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà lưu niệm cho TP Thanh Hóa – đơn vị kiêm cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2023.

Hội nghị đã thống nhất chấm điểm năm 2023 và suy tôn, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho đơn vị TP Thanh Hóa; bầu huyện Quảng Xương làm Cụm trưởng, thị xã Nghi Sơn làm Cụm phó Cụm Thi đua số 1 năm 2024.

 

Thu Hà

Cụm thi đua số 1 giao ban công tác dân vận và hoạt động MTTQ năm 2023

Đăng lúc: 28/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều 27/11/2023, tại TP Thanh Hóa, Cụm thi đua số 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận và hoạt động MTTQ năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua.

z4921410290581_41201751da780927dfb1c962ca14574b.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 1 gồm 10 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố (Nga Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn) và 2 Đảng bộ ngành (Công an tỉnh, Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

z4921410290711_8ec806250f4a50da351a2029469210ff.jpg
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2023, hoạt động công tác dân vận, MTTQ của các địa phương, đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận các huyện, thị, thành phố đã chủ động linh hoạt tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận năm 2023, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, sát với thực tế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết các vấn đề thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

z4921410284019_85c7af3a4aac8e78b44ab9f94307ef71.jpg
Đồng chí Lê Quang Hiển – Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chào mừng hội nghị.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả nhất định. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động sâu rộng và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc huy động các nguồn lực xã hội.

MTTQ các huyện, thị, thành phố trong Cụm đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời, đề xuất các giải pháp phù hợp với công tác Mặt trận trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra và đạt được những kết quả. Nổi bật, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đa dạng phong phú về nội dung, hình thức; công tác tập hợp, vận động, đoàn kết tôn giáo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai theo hướng phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, vai trò chủ trì của MTTQ; tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tập trung chỉ đạo. Việc củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh; triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng.

Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được quan tâm làm tốt, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

z4921409622156_cc98453a46fa2f8e6641f940d92d5ec9.jpg

z4921409613420_58cb7b108f9124e3541b3d56110e251c.jpg
Các đồng chí Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong Cụm thi đua số 1. Đồng thời, các đồng chí đề nghị Ban Dân vận, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, Mặt trận trong tình hình mới. Các đơn vị tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, huyện tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác của hệ thống dân vận, MTTQ các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...vv.

z4921409622269_b690cb76738690514d4bbd9662a99d1b.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà lưu niệm cho TP Thanh Hóa – đơn vị kiêm cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2023.

Hội nghị đã thống nhất chấm điểm năm 2023 và suy tôn, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho đơn vị TP Thanh Hóa; bầu huyện Quảng Xương làm Cụm trưởng, thị xã Nghi Sơn làm Cụm phó Cụm Thi đua số 1 năm 2024.

 

Thu Hà