Đại hội MTTQ phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 31/01/2024 00:00:00

Ngày 30/1/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có lãnh đạo UB MTTQ thành phố Thanh Hóa; Ban dân vận Thành uỷ; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan và 109 đại biểu.

  IMG_8393.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu thống nhất đánh giá: trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch chi tiết, cụ thể trên từng nội dung, chương trình công tác. Các chương trình hành động, phong trào do MTTQ phường đề ra đã được thực hiện tốt vai trò, vị trí của MTTQ được nâng cao, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

IMG_8378.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí lãnh đạo phường Đông Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự hướng dẫn lãnh đạo của UBMTTQ thành phố và sự phối hợp chặt ch của UBND, các tổ chức thành viên, cùng sự phấn đấu chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân; UB MTTQ phường luôn phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và  phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các khu dân cư. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có hiệu quả, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.  Các chương trình hành động, các phong trào do Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường đề ra đã được thực hiện tốt, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc được nâng cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng đô thị văn minh công dân thân thiện, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay làm việc tốt hành động thân thiện”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 05 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố “về huy động nội lực phát triển kinh tế, MTTQ đã triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Với phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư”. Từ năm 2019 đến 2024 đã vận động Nhân dân hiến đất công trình trên đất, tổng trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông liên phố. Đến nay đường, ngõ phố được nhựa hóa, bê tông hóa, 80% hộ dân xây dựng nhà ở kiên cố, cao tầng, cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua các khu dân cư đã vận động nhân dân bằng nguồn vốn xã hội hóa để tu sửa khuôn viên, mua sắm thiết chế nhà văn hóa trị giá hàng tỷ đồng; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới - việc tang và lễ hội; vận động Nhân dân xây dựng đường hoa, cờ...góp phần tích cực vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy truyền thống đạo lý tốt đẹp trong Nhân dân.

Các hoạt động "Vì người nghèo "Quỹ Từ thiện nhân đạo" được Uỷ ban MTTQ phường triển khai thực hiện tốt. Hàng năm vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, luôn duy trì tốt công tác thăm hỏi, động viên chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng, qua đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sốngđã sửa chữa và xây dựng mới được 05 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền trên 600 triệu đồngvận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt....góp phần cùng cấp ủy, chính quyền bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội: được MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp tốt với công an phường và Hội Cựu chiến binh cảm hóa, giáo dục được 26 người lầm lỗi tại gia đình; tổ chức kiểm điểm được 15 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại hội nghị khu dân cư. Tích cực tuyên truyền, vận động 100% nam thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Phong trào xây dựng "Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo được thực hiện tốt. Đến cuối năm 2023 có 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 10/10 khu dân cư được công nhận phố văn hoá, 5/10 KDC được công nhận phố kiểu mẫu. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn với phong trào xây dựng “Xã hội học tập”, “Gia đình học tập "được quan tâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ thống Camera an ninh hộ gia đình ở khu dân cư giai đoạn 2021-2025, đã xã hội hóa được gần 300 triệu đồng để lắp đặt được 35 mắt Camera an ninh tại các điểm trọng yếu. Đến nay đã vận động, lắp được 2426 mắt camera hộ gia đình trong toàn phường.

Nhiệm kỳ qua Nhân dân trong phường đã đóng góp vật chất rất lớn như: Đầu tư đường điện chiếu sáng, chỉnh trang đô thị, làm đường giao thông, hiến đất, hiến công trình trên đất tương đương với khoảng 11 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc phường  làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân là chủ, làm chủ, lấy nhân tố con người là trung tâm, là chủ thể nguồn lực, mục tiêu, động lực chủ yếu của đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào các hoạt động bảo đảm, chăm lo đời sống của nhân dân, bồi dưỡng sức dân; để Nhân dân được phát huy đầy đủ vai trò, sức sáng tạo ở tất cả các mặt của đời sống xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đoàn viên, hội  viên; thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, khát vọng phát triển xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

IMG_8392.jpg
Hiệp thương dân chủ cử 39 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”  Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hương, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương dân chủ cử 39 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử các vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ thành phố Thanh Hóa lần thứ XVIII.

Thu Hiền

 

Đại hội MTTQ phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 31/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 30/1/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có lãnh đạo UB MTTQ thành phố Thanh Hóa; Ban dân vận Thành uỷ; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan và 109 đại biểu.

  IMG_8393.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu thống nhất đánh giá: trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch chi tiết, cụ thể trên từng nội dung, chương trình công tác. Các chương trình hành động, phong trào do MTTQ phường đề ra đã được thực hiện tốt vai trò, vị trí của MTTQ được nâng cao, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

IMG_8378.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí lãnh đạo phường Đông Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự hướng dẫn lãnh đạo của UBMTTQ thành phố và sự phối hợp chặt ch của UBND, các tổ chức thành viên, cùng sự phấn đấu chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân; UB MTTQ phường luôn phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và  phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các khu dân cư. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có hiệu quả, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.  Các chương trình hành động, các phong trào do Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường đề ra đã được thực hiện tốt, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc được nâng cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng đô thị văn minh công dân thân thiện, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay làm việc tốt hành động thân thiện”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 05 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố “về huy động nội lực phát triển kinh tế, MTTQ đã triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Với phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư”. Từ năm 2019 đến 2024 đã vận động Nhân dân hiến đất công trình trên đất, tổng trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông liên phố. Đến nay đường, ngõ phố được nhựa hóa, bê tông hóa, 80% hộ dân xây dựng nhà ở kiên cố, cao tầng, cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua các khu dân cư đã vận động nhân dân bằng nguồn vốn xã hội hóa để tu sửa khuôn viên, mua sắm thiết chế nhà văn hóa trị giá hàng tỷ đồng; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới - việc tang và lễ hội; vận động Nhân dân xây dựng đường hoa, cờ...góp phần tích cực vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy truyền thống đạo lý tốt đẹp trong Nhân dân.

Các hoạt động "Vì người nghèo "Quỹ Từ thiện nhân đạo" được Uỷ ban MTTQ phường triển khai thực hiện tốt. Hàng năm vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, luôn duy trì tốt công tác thăm hỏi, động viên chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng, qua đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sốngđã sửa chữa và xây dựng mới được 05 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền trên 600 triệu đồngvận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt....góp phần cùng cấp ủy, chính quyền bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội: được MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp tốt với công an phường và Hội Cựu chiến binh cảm hóa, giáo dục được 26 người lầm lỗi tại gia đình; tổ chức kiểm điểm được 15 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại hội nghị khu dân cư. Tích cực tuyên truyền, vận động 100% nam thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Phong trào xây dựng "Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo được thực hiện tốt. Đến cuối năm 2023 có 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 10/10 khu dân cư được công nhận phố văn hoá, 5/10 KDC được công nhận phố kiểu mẫu. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn với phong trào xây dựng “Xã hội học tập”, “Gia đình học tập "được quan tâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ thống Camera an ninh hộ gia đình ở khu dân cư giai đoạn 2021-2025, đã xã hội hóa được gần 300 triệu đồng để lắp đặt được 35 mắt Camera an ninh tại các điểm trọng yếu. Đến nay đã vận động, lắp được 2426 mắt camera hộ gia đình trong toàn phường.

Nhiệm kỳ qua Nhân dân trong phường đã đóng góp vật chất rất lớn như: Đầu tư đường điện chiếu sáng, chỉnh trang đô thị, làm đường giao thông, hiến đất, hiến công trình trên đất tương đương với khoảng 11 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc phường  làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân là chủ, làm chủ, lấy nhân tố con người là trung tâm, là chủ thể nguồn lực, mục tiêu, động lực chủ yếu của đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào các hoạt động bảo đảm, chăm lo đời sống của nhân dân, bồi dưỡng sức dân; để Nhân dân được phát huy đầy đủ vai trò, sức sáng tạo ở tất cả các mặt của đời sống xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đoàn viên, hội  viên; thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, khát vọng phát triển xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

IMG_8392.jpg
Hiệp thương dân chủ cử 39 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”  Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hương, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương dân chủ cử 39 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường Đông Hương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử các vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ thành phố Thanh Hóa lần thứ XVIII.

Thu Hiền