Đại hội MTTQ phường Quảng Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 03/02/2024 00:00:00

Sáng 3/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quảng Cát đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có lãnh đạo UB MTTQ thành phố Thanh Hóa; Ban dân vận Thành uỷ; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.

 IMG_8488.jpg

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ thành phố Thanh Hóa, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, chung sức chung lòng của Nhân dân thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến thắng đại dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong phường tiếp tục được nâng lên. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.

IMG_8489.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

MTTQ phường đã vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thững lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an.  Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và năng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Từ năm 2019 đến 2024 đã vận động 115 hộ dân hiến đất với diện tích 2.030 m² trị giá trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và đường giao. Đến nay 100% các tuyến đường được nhựa hỏa, bê tông hóa, 80% hộ gia đình xây dựng nhà kiên cố, cao tầng, cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp. Các khu dân cư đã vận động Nhân dân xã hội hóa để có nguồn kinh phí tu sửa khuôn viên và mua sắm thiết chế nhà văn hóa, trị giá hàng tỷ đồng; đã vận động đóng góp vào quỹ cứu trợ, thiên tai, lũ lụt được 141,157 triệu đồng và trên 2 tấn nhu yếu phẩm các loại. Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thuộc diện hộ khó khăn dịp 18/11 và Tết nguyên đán, hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trên 254,6 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Đại đoàn kết cho 09 hộ khó khăn với số tiền 266,5 triệu đồng. Trong 5 năm qua đã phối hợp vận động được trên 400 triệu đồng để động viên cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập. 9/9 KDC và 03 chi hội các nhà trường làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

IMG_8495.jpg
Các đồng chí lãnh đạo MTTQ thành phố và Ban dân vận Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các tổ chức thành viên, các KDC đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Điển hình như: Hội Nông dân triển khai phong trào "Nông dân thì đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội Phụ nữ thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh có phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu". Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các phong trào "Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Chữ thập đó thực hiện cuộc vận động “Hiến máu tình nguyện”. Hội Người cao tuổi thực hiện phong trào thi đua "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hội Cựu thanh niên xung phong có phong trào "Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội Khuyến học với phong trào thi đua "Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tổ chức phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam". Qua hoạt động đã nổi lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến.

IMG_8492.jpg
Đoàn chủ tịch đại hội

MTTQ phường đã vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tổ giác tội phạm, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, đặt biệt là Chỉ thị số 10 của BTV thành ủy về "Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng viên và người dân thành phố”. MTTQ phường đã phối hợp với công an phường và Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục đối với 24 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng…

IMG_8490.jpg
Đồng chí Lê Đình Quý – Phó Chủ tịch MTTQ thành phố phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về truyền thống cách mạng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”  Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quảng Cát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương dân chủ cử 35  đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử các vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ thành phố Thanh Hóa lần thứ XVIII.

 

Thu Hiền


Đại hội MTTQ phường Quảng Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 03/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 3/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quảng Cát đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có lãnh đạo UB MTTQ thành phố Thanh Hóa; Ban dân vận Thành uỷ; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.

 IMG_8488.jpg

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ thành phố Thanh Hóa, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, chung sức chung lòng của Nhân dân thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến thắng đại dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong phường tiếp tục được nâng lên. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.

IMG_8489.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

MTTQ phường đã vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thững lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an.  Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và năng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Từ năm 2019 đến 2024 đã vận động 115 hộ dân hiến đất với diện tích 2.030 m² trị giá trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và đường giao. Đến nay 100% các tuyến đường được nhựa hỏa, bê tông hóa, 80% hộ gia đình xây dựng nhà kiên cố, cao tầng, cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp. Các khu dân cư đã vận động Nhân dân xã hội hóa để có nguồn kinh phí tu sửa khuôn viên và mua sắm thiết chế nhà văn hóa, trị giá hàng tỷ đồng; đã vận động đóng góp vào quỹ cứu trợ, thiên tai, lũ lụt được 141,157 triệu đồng và trên 2 tấn nhu yếu phẩm các loại. Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thuộc diện hộ khó khăn dịp 18/11 và Tết nguyên đán, hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trên 254,6 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Đại đoàn kết cho 09 hộ khó khăn với số tiền 266,5 triệu đồng. Trong 5 năm qua đã phối hợp vận động được trên 400 triệu đồng để động viên cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập. 9/9 KDC và 03 chi hội các nhà trường làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

IMG_8495.jpg
Các đồng chí lãnh đạo MTTQ thành phố và Ban dân vận Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các tổ chức thành viên, các KDC đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Điển hình như: Hội Nông dân triển khai phong trào "Nông dân thì đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội Phụ nữ thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh có phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu". Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các phong trào "Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Chữ thập đó thực hiện cuộc vận động “Hiến máu tình nguyện”. Hội Người cao tuổi thực hiện phong trào thi đua "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hội Cựu thanh niên xung phong có phong trào "Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội Khuyến học với phong trào thi đua "Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tổ chức phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam". Qua hoạt động đã nổi lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến.

IMG_8492.jpg
Đoàn chủ tịch đại hội

MTTQ phường đã vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tổ giác tội phạm, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, đặt biệt là Chỉ thị số 10 của BTV thành ủy về "Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng viên và người dân thành phố”. MTTQ phường đã phối hợp với công an phường và Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục đối với 24 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng…

IMG_8490.jpg
Đồng chí Lê Đình Quý – Phó Chủ tịch MTTQ thành phố phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về truyền thống cách mạng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”  Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quảng Cát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương dân chủ cử 35  đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử các vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ thành phố Thanh Hóa lần thứ XVIII.

 

Thu Hiền