Đồng chí Trần Anh Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Ngày 25/09/2023 00:00:00

Chiều 25/9, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ và đầu tư công.

IMG_20230925_184658.jpg
Các đại biểu tỉnh, thành phố dự kỳ họp.

Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa; Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu HĐND thành phố khóa XXII; các ban, phòng, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 34 phường, xã trên địa bàn thành phố.

IMG_20230925_184648.jpg
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Thanh Hóa đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thị Hồng.

IMG_20230925_184653.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Triều, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải.

Tiếp đó, HĐND thành phố Thanh Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa với 35/35 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%).

IMG_20230925_184654.jpg
Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Trần Anh Chung sinh năm 1974. Quê quán xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc. Trình độ Thạc sỹ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Trần Anh Chung từng trải qua các vị trí công tác như: Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương.

IMG_20230925_184656.jpg
Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND  thành phốThanh Hóa khẳng định: Trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo thành phố tiền nhiệm; tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình cống hiến cho sự phát triển đi lên của thành phố. Nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình tại địa phương, cơ sở, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí mong muốn nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thành phố để đưa thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển.

IMG_20230925_184650.jpg
Lãnh đạo thành phố chúc mừng đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND thành phố
.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận và đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết. Trong đó có 3 nghị quyết về công tác cán bộ; 3 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án theo ngành, lĩnh vực; 7 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; 1 nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023; 1 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.


Lê Thảo 

Đồng chí Trần Anh Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 25/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều 25/9, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ và đầu tư công.

IMG_20230925_184658.jpg
Các đại biểu tỉnh, thành phố dự kỳ họp.

Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa; Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu HĐND thành phố khóa XXII; các ban, phòng, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 34 phường, xã trên địa bàn thành phố.

IMG_20230925_184648.jpg
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Thanh Hóa đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thị Hồng.

IMG_20230925_184653.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Triều, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải.

Tiếp đó, HĐND thành phố Thanh Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa với 35/35 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%).

IMG_20230925_184654.jpg
Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Trần Anh Chung sinh năm 1974. Quê quán xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc. Trình độ Thạc sỹ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Trần Anh Chung từng trải qua các vị trí công tác như: Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương.

IMG_20230925_184656.jpg
Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND  thành phốThanh Hóa khẳng định: Trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo thành phố tiền nhiệm; tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình cống hiến cho sự phát triển đi lên của thành phố. Nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình tại địa phương, cơ sở, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí mong muốn nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thành phố để đưa thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển.

IMG_20230925_184650.jpg
Lãnh đạo thành phố chúc mừng đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND thành phố
.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận và đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết. Trong đó có 3 nghị quyết về công tác cán bộ; 3 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án theo ngành, lĩnh vực; 7 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; 1 nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023; 1 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.


Lê Thảo