Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 24/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 24/5, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để thảo luận cho ý kiến về chủ trương bồi thường bằng đất ở đối với các hộ dân bị thu hồi 1 phần đất ở mà phần còn lại đủ điều kiện để ở, khi GPMB thực hiện dự án đường Lê Thành, phường Đông Cương; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trọng hệ thống chính trị thành phố Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

 thao (1).jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã trình bày Công văn số 2765, ngày 17/5/2023 của UBND thành phố về chủ trương bồi thường bằng đất ở đối với các hộ dân bị thu hồi 1 phần đất ở mà phần còn lại đủ điều kiện để ở, khi GPMB thực hiện dự án đường Lê Thành, phường Đông Cương. Theo đó, tổng số hộ có đất bị thu hồi  của dự án là 19 hộ, nhu cầu tái định cư 30 lô, trong đó có 13 hộ bị thu hồi 1 phần đất ở mà phần đất ở còn lại đủ điều kiện để ở ( diện tích còn lại trên 40m2) 24 lô tái định cư cần bố trí. Hiện nay có 2 mặt bằng trên đã hoàn thiện xong hạ tầng, đủ điều kiện để giao đất cho các hộ theo quy định, quỹ đất tái định cư theo phương án đảm bảo để thực hiện bồi thường cho các hộ. Sau khi thảo luận, các đồng chí trong BTV Thành ủy thống nhất biểu quyết thông qua chủ trương.

Đối với dự thảo Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố Thanh Hóa, qua thảo luận xin ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí Thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy trên cơ sở các ý kiến thảo luận thống nhất thực hiện nghiêm túc phạm vi đối tượng, các bước tiến hành, nội dung theo yêu cầu; dự kiến tháng 6/ 2023 tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện theo nguyên tắc Bí thư, phó bí thư, Thường vụ giữ chức danh HĐND.

Lê Thảo

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Đăng lúc: 24/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 24/5, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để thảo luận cho ý kiến về chủ trương bồi thường bằng đất ở đối với các hộ dân bị thu hồi 1 phần đất ở mà phần còn lại đủ điều kiện để ở, khi GPMB thực hiện dự án đường Lê Thành, phường Đông Cương; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trọng hệ thống chính trị thành phố Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

 thao (1).jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã trình bày Công văn số 2765, ngày 17/5/2023 của UBND thành phố về chủ trương bồi thường bằng đất ở đối với các hộ dân bị thu hồi 1 phần đất ở mà phần còn lại đủ điều kiện để ở, khi GPMB thực hiện dự án đường Lê Thành, phường Đông Cương. Theo đó, tổng số hộ có đất bị thu hồi  của dự án là 19 hộ, nhu cầu tái định cư 30 lô, trong đó có 13 hộ bị thu hồi 1 phần đất ở mà phần đất ở còn lại đủ điều kiện để ở ( diện tích còn lại trên 40m2) 24 lô tái định cư cần bố trí. Hiện nay có 2 mặt bằng trên đã hoàn thiện xong hạ tầng, đủ điều kiện để giao đất cho các hộ theo quy định, quỹ đất tái định cư theo phương án đảm bảo để thực hiện bồi thường cho các hộ. Sau khi thảo luận, các đồng chí trong BTV Thành ủy thống nhất biểu quyết thông qua chủ trương.

Đối với dự thảo Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố Thanh Hóa, qua thảo luận xin ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí Thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy trên cơ sở các ý kiến thảo luận thống nhất thực hiện nghiêm túc phạm vi đối tượng, các bước tiến hành, nội dung theo yêu cầu; dự kiến tháng 6/ 2023 tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện theo nguyên tắc Bí thư, phó bí thư, Thường vụ giữ chức danh HĐND.

Lê Thảo