Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023

Ngày 08/09/2023 00:00:00

Sáng ngày 08/9, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023. Hội nghị tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 1998 điểm cầu, trên 70.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Thành ủy thành phố Thanh Hóa đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị; 109 đại biểu dự hội nghị, các báo cáo viên thành phố, cộng tác viên dư luận xã hội

20230908_080416.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy thành phố Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”. Trong đó, khái quát những kết quả đạt được năm học 2022 – 2023; tình hình thiếu giáo viên và cách khắc phục; định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đồng thời, nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024, trao đổi một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Kết quả bước đầu trong đổi mới chương trình sách giáo khoa, mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và mục tiêu cần đạt của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018…

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay - tác động và chính sách của Việt Nam” với 03 nội dung cơ bản: nguyên nhân cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc điểm cạnh tranh giữa các nước lớn hiện nay, sự tác động đến Việt Nam và chính sách của nước ta đối với sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Trong đó, phân tích những cơ hội và thách thức lớn đối với Việt Nam, cơ hội về quá trình chuyển dịch đầu tư, chuỗi cung ứng mở ra những cơ hội phát triển mới cho Việt Nam. Khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn luôn nhất quán mục tiêu độc lập, tự chủ, cân bằng trong quan hệ, đảm bảo nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong thời gian tới: những đổi mới giáo dục và đào tạo, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục, những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đào tạo công dân có ích cho xã hội, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Đối với chính sách đối ngoại, khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm lợi ích đất nước.

Tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, biển đảo; những ngày lễ, kỷ niệm diễn ra từ đây đến cuối năm.

Tuyên truyền về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kết quả hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi Việt Nam cần linh hoạt thích ứng, xử lý hài hòa, cân bằng lợi ích giữa các nước.


Lê Thảo

 

 

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023

Đăng lúc: 08/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 08/9, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023. Hội nghị tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 1998 điểm cầu, trên 70.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Thành ủy thành phố Thanh Hóa đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị; 109 đại biểu dự hội nghị, các báo cáo viên thành phố, cộng tác viên dư luận xã hội

20230908_080416.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy thành phố Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”. Trong đó, khái quát những kết quả đạt được năm học 2022 – 2023; tình hình thiếu giáo viên và cách khắc phục; định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đồng thời, nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024, trao đổi một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Kết quả bước đầu trong đổi mới chương trình sách giáo khoa, mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và mục tiêu cần đạt của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018…

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay - tác động và chính sách của Việt Nam” với 03 nội dung cơ bản: nguyên nhân cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc điểm cạnh tranh giữa các nước lớn hiện nay, sự tác động đến Việt Nam và chính sách của nước ta đối với sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Trong đó, phân tích những cơ hội và thách thức lớn đối với Việt Nam, cơ hội về quá trình chuyển dịch đầu tư, chuỗi cung ứng mở ra những cơ hội phát triển mới cho Việt Nam. Khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn luôn nhất quán mục tiêu độc lập, tự chủ, cân bằng trong quan hệ, đảm bảo nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong thời gian tới: những đổi mới giáo dục và đào tạo, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục, những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đào tạo công dân có ích cho xã hội, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Đối với chính sách đối ngoại, khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm lợi ích đất nước.

Tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, biển đảo; những ngày lễ, kỷ niệm diễn ra từ đây đến cuối năm.

Tuyên truyền về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kết quả hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi Việt Nam cần linh hoạt thích ứng, xử lý hài hòa, cân bằng lợi ích giữa các nước.


Lê Thảo