Hội nghị giao ban đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 4

Ngày 11/05/2024 00:00:00

Chiều ngày 10/5, Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội định kỳ tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng tháng 5/2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố chủ trì hội nghị.

 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 4, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố cơ bản ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ vững ổn định, hoạt động tuân thủ pháp luật, thuần túy tôn giáo, an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, Nhân dân quan tâm, theo dõi  và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong tháng 4/2024Cùng với những luồng dư luận đồng thuận, phấn khởi với những kiến nghị, phản ánh được Thường trực chỉ đạo xem xét giải quyết, Nhân dân băn khoăn, lo lắng những vấn đề thành phố cần quan tâm giải quyết như: Tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, bán hàng rong một số điểm trên đường Lê Lai vẫn còn diễn ra; việc chi trả bồi thường GPMB tuyến đường Đại Khối, phường Đông Cương cho các hộ bị ảnh hưởng chưa được thực hiện.

Tại hội nghị các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất cao với báo cáo và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng tháng 5. Trên cơ sở đó, các đại biểu mong muốn thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; công tác đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục, VSMT…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn Thị Hiền tiếp thu các ý kiến phản ánh đúng thực trạng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để hoàn chỉnh báo cáo tháng 4. Đây là cơ sở để Ban tuyên giáo Thành ủy tập hợp đề xuất, tham mưu với Thường trực Thành ủy tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cấp ủy chính quyền các phường, xã cùng vào cuộc thực hiện; đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo nhấn mạnh: tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây Tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 5/2024 như: Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Thanh Hóa lần thứ XVIII; quá trình tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong tháng 5/2024; công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, việc thành lập tổ chức người lao động ở các khu công nghiệp, việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân thành phố.

 

Lê Thảo

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 4

Đăng lúc: 11/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 10/5, Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội định kỳ tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng tháng 5/2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố chủ trì hội nghị.

 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 4, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố cơ bản ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ vững ổn định, hoạt động tuân thủ pháp luật, thuần túy tôn giáo, an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, Nhân dân quan tâm, theo dõi  và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong tháng 4/2024Cùng với những luồng dư luận đồng thuận, phấn khởi với những kiến nghị, phản ánh được Thường trực chỉ đạo xem xét giải quyết, Nhân dân băn khoăn, lo lắng những vấn đề thành phố cần quan tâm giải quyết như: Tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, bán hàng rong một số điểm trên đường Lê Lai vẫn còn diễn ra; việc chi trả bồi thường GPMB tuyến đường Đại Khối, phường Đông Cương cho các hộ bị ảnh hưởng chưa được thực hiện.

Tại hội nghị các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất cao với báo cáo và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng tháng 5. Trên cơ sở đó, các đại biểu mong muốn thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; công tác đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục, VSMT…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn Thị Hiền tiếp thu các ý kiến phản ánh đúng thực trạng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để hoàn chỉnh báo cáo tháng 4. Đây là cơ sở để Ban tuyên giáo Thành ủy tập hợp đề xuất, tham mưu với Thường trực Thành ủy tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cấp ủy chính quyền các phường, xã cùng vào cuộc thực hiện; đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo nhấn mạnh: tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây Tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 5/2024 như: Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Thanh Hóa lần thứ XVIII; quá trình tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong tháng 5/2024; công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, việc thành lập tổ chức người lao động ở các khu công nghiệp, việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân thành phố.

 

Lê Thảo