Hội nghị lần thứ 13, UB MTTQ TP Thanh Hóa khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 17/04/2024 00:00:00

Sáng ngày 17/4/2024, Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Thanh Hoá tổ chức Hội nghị lần thứ 13, UB MTTQ TP Thanh Hoá khoá XVII, nhiệm kì 2019-2024 sơ kết công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; kết quả Đại hội MTTQ các phường, xã nhiệm kỳ 2024-2029.

 z5356405245395_7d4ab3429817155fe594d76bc9df4f33.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Quý I, năm 2024, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận, tạo điều kiện cho các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp thống nhất triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở; đã phối hợp duy trì, nhân rộng hàng chục mô hình tự quản ở khu dân cư. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân nhất là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã quan tâm tổ chức thực hiện. Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, trung ương, tỉnh, thành phố cho 9.061 người có công, 6.686 người cao tuổi với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí cho quỹ vì người nghèo TP Hội An, tỉnh Quảng Nam 200 triệu đồng; các huyện Quan Sơn, Quan Hoá Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quảng Xương mỗi đơn vị 100 triệu đồng. Tặng 3 nhà mái ấm tình thương trị giá 130 triệu đồng cho hai huyện Mường Lát và Ngọc Lặc. Ngoài ra tặng quà của thành phố cho người có công, hộ nghèo cho các huyện khó khăn như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Ngọc Lặc, Quảng Xương, Nga Sơn và TP Hội An là 215 suất quà với kinh phí là trên 200 triệu đồng.

z5356405299608_3592afa1e8e731c9f564f456f5846c63.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố, các phường, xã vận động xã hội hoá để tặng 15.265 suất quà, trị giá gần 6,6 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

z5356405347196_737c60cd9eeef23f4802903158c4d701.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam phường, xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, tính đến 28/3/2024, trên địa bàn thành phố 34/34 phường, xã đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các phường xã nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử UV UB MTTQ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy viên Thường Trực UB MTTQ Việt Nam các phường, xã đều đảm bảo đúng quy trình, số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định. Đặc biệt là các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UB MTTQ các phường, xã đảm bảo đúng nguồn giới thiệu nhận sự theo sự thống nhất của Ban Thường Trực UB MTTQ Việt Nam TP Thanh Hoá và Đảng ủy các phường, xã. Cụ thể đại hội đã hiệp thương bầu 34 vị Chủ tịch, 34 vị phó Chủ tịch, 36 Uỷ viên Thường trực và 209 ủy viên UB MTTQ phường, xã.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình kiện toàn ủy viên, UB MTTQ thành phố khoá XVII; triển khai các chương trình, kế hoạch năm 2024; trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 13; biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 đến các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Thu Hà

Hội nghị lần thứ 13, UB MTTQ TP Thanh Hóa khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đăng lúc: 17/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 17/4/2024, Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Thanh Hoá tổ chức Hội nghị lần thứ 13, UB MTTQ TP Thanh Hoá khoá XVII, nhiệm kì 2019-2024 sơ kết công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; kết quả Đại hội MTTQ các phường, xã nhiệm kỳ 2024-2029.

 z5356405245395_7d4ab3429817155fe594d76bc9df4f33.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Quý I, năm 2024, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận, tạo điều kiện cho các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp thống nhất triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở; đã phối hợp duy trì, nhân rộng hàng chục mô hình tự quản ở khu dân cư. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân nhất là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã quan tâm tổ chức thực hiện. Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, trung ương, tỉnh, thành phố cho 9.061 người có công, 6.686 người cao tuổi với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí cho quỹ vì người nghèo TP Hội An, tỉnh Quảng Nam 200 triệu đồng; các huyện Quan Sơn, Quan Hoá Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quảng Xương mỗi đơn vị 100 triệu đồng. Tặng 3 nhà mái ấm tình thương trị giá 130 triệu đồng cho hai huyện Mường Lát và Ngọc Lặc. Ngoài ra tặng quà của thành phố cho người có công, hộ nghèo cho các huyện khó khăn như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Ngọc Lặc, Quảng Xương, Nga Sơn và TP Hội An là 215 suất quà với kinh phí là trên 200 triệu đồng.

z5356405299608_3592afa1e8e731c9f564f456f5846c63.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố, các phường, xã vận động xã hội hoá để tặng 15.265 suất quà, trị giá gần 6,6 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

z5356405347196_737c60cd9eeef23f4802903158c4d701.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam phường, xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, tính đến 28/3/2024, trên địa bàn thành phố 34/34 phường, xã đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các phường xã nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử UV UB MTTQ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy viên Thường Trực UB MTTQ Việt Nam các phường, xã đều đảm bảo đúng quy trình, số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định. Đặc biệt là các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UB MTTQ các phường, xã đảm bảo đúng nguồn giới thiệu nhận sự theo sự thống nhất của Ban Thường Trực UB MTTQ Việt Nam TP Thanh Hoá và Đảng ủy các phường, xã. Cụ thể đại hội đã hiệp thương bầu 34 vị Chủ tịch, 34 vị phó Chủ tịch, 36 Uỷ viên Thường trực và 209 ủy viên UB MTTQ phường, xã.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình kiện toàn ủy viên, UB MTTQ thành phố khoá XVII; triển khai các chương trình, kế hoạch năm 2024; trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 13; biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 đến các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Thu Hà