Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11

Ngày 16/11/2023 00:00:00

Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến 1.424 điểm cầu trong cả nước.

 z4885583543288_fc33ca175dcdb6cff9530f977cd244b1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa chủ trì tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa.

Tại hội nghị các đại biểu nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo thông tin một số nét khái quát về công nhân hiện nay và về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp đó, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an thông tin về Hội nghị Cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

z4885583554540_48bb65ce080c5fd9a8e15538cb3cc0c9.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa
.

Hội nghị được nghe đồng chí  Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin về “Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung các đồng chí báo cáo viên đã thông tin.

Trong đó, tuyên truyền nhấn mạnh về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn manh nha, với phương châm lấy xây là chính; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023; tuyên truyền sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đồng thời, tuyên truyền một số nội dung quan trọng như: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV…  Lê Thảo

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11

Đăng lúc: 16/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến 1.424 điểm cầu trong cả nước.

 z4885583543288_fc33ca175dcdb6cff9530f977cd244b1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa chủ trì tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa.

Tại hội nghị các đại biểu nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo thông tin một số nét khái quát về công nhân hiện nay và về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp đó, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an thông tin về Hội nghị Cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

z4885583554540_48bb65ce080c5fd9a8e15538cb3cc0c9.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa
.

Hội nghị được nghe đồng chí  Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin về “Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung các đồng chí báo cáo viên đã thông tin.

Trong đó, tuyên truyền nhấn mạnh về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn manh nha, với phương châm lấy xây là chính; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023; tuyên truyền sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đồng thời, tuyên truyền một số nội dung quan trọng như: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV…  Lê Thảo