Hội thi Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, cơ quan, tổ chức giảng dạy chính trị năm 2023

Ngày 15/03/2023 00:00:00

Sáng ngày 15/3/2023, tại hội trường Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, cơ quan, tổ chức giảng dạy chính trị năm 2023. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi.

  z4184805587839_4c2abe1146254e028559390e4106ebb0.jpg
 Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Tại hội thi, 128 đồng chí  Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, cơ quan, tổ chức đã tham gia 3 phần thi gồm: Phần thi chuẩn bị bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); Phần thi kiến thức; Phần thi thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài.

z4184805585896_b294f0074ed0c0044194a93f3870befd.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Phó Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo hội thi triển khai các Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi và quy chế thi.

Nội dung thi liên quan đến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về quân sự - quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; luật về dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành; mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ; Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam.

z4184805590240_9edea9774e63276d8043a6fbc371d8a8.jpg
Các chính trị viên, Chính trị viên phó tham gia hội thi đang tham gia phần thi trắc nghiệm.

z4184805593471_e67e40cc3aa451ba0a4e8bdd573804a2.jpg

z4184805596564_cf8c2b7c069d334922c55bc774a81753.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Chính trị viên phường Đông Hải  thực hiện phần thi thực hành giảng bài của mình.

Sau ½ ngày, hội thi đã diễn ra thành công. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Trần Huyền Trang – Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự phường Tân Sơn, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia dự thi.  

z4184805596789_e2b757eab7c021208fbf2adab85476ee.jpg

z4184805598206_98c544e28d5950b9dc456315700295d1.jpg

z4184805600221_bc4654d827f0a6e234c4719c45608a96.jpg

z4184805602945_c0d99b4c3ab83d17d9ba297031f482ff.jpg
Ban tổ chức hội thi trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các chính trị viên, chính trị viên phó.

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy chính trị của đội ngũ Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, cơ quan, tổ chức; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rng, ph biến nhng đin hình tiên tiến, cách làm hay trong t chc qun lý và thc hành ging dy chính tr tđơn vị cơ sở.

 

Thu Phương

Hội thi Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, cơ quan, tổ chức giảng dạy chính trị năm 2023

Đăng lúc: 15/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 15/3/2023, tại hội trường Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, cơ quan, tổ chức giảng dạy chính trị năm 2023. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi.

  z4184805587839_4c2abe1146254e028559390e4106ebb0.jpg
 Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Tại hội thi, 128 đồng chí  Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, cơ quan, tổ chức đã tham gia 3 phần thi gồm: Phần thi chuẩn bị bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); Phần thi kiến thức; Phần thi thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài.

z4184805585896_b294f0074ed0c0044194a93f3870befd.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Phó Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo hội thi triển khai các Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi và quy chế thi.

Nội dung thi liên quan đến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về quân sự - quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; luật về dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành; mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ; Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam.

z4184805590240_9edea9774e63276d8043a6fbc371d8a8.jpg
Các chính trị viên, Chính trị viên phó tham gia hội thi đang tham gia phần thi trắc nghiệm.

z4184805593471_e67e40cc3aa451ba0a4e8bdd573804a2.jpg

z4184805596564_cf8c2b7c069d334922c55bc774a81753.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Chính trị viên phường Đông Hải  thực hiện phần thi thực hành giảng bài của mình.

Sau ½ ngày, hội thi đã diễn ra thành công. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Trần Huyền Trang – Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự phường Tân Sơn, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia dự thi.  

z4184805596789_e2b757eab7c021208fbf2adab85476ee.jpg

z4184805598206_98c544e28d5950b9dc456315700295d1.jpg

z4184805600221_bc4654d827f0a6e234c4719c45608a96.jpg

z4184805602945_c0d99b4c3ab83d17d9ba297031f482ff.jpg
Ban tổ chức hội thi trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các chính trị viên, chính trị viên phó.

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy chính trị của đội ngũ Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, cơ quan, tổ chức; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rng, ph biến nhng đin hình tiên tiến, cách làm hay trong t chc qun lý và thc hành ging dy chính tr tđơn vị cơ sở.

 

Thu Phương