Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2023

Ngày 13/03/2023 00:00:00

Chiều ngày 13/3/2023, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2023 cho 114 đồng chí là đảng viên mới ở 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy thành phố Thanh Hóa (trong đó có 4 Đảng bộ đóng chân trên địa bàn thành phố). Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị thành phố dự và phát biểu khai giảng lớp học.

 20230313_133545.jpg
Toàn cảnh buổi khai giảng lớp học.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 7 ngày ( từ ngày 13 - 21/3/2023), các đảng viên được truyền đạt 10 bài lý luận chính trị cơ bản theo giáo trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN; Phát triển KT-XH; Phát triển Văn hóa, xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đảng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học dành thời gian để các học viên trao đổi, tham quan thực tế, viết bài thu hoạch về các kiến thức lý luận đã được tiếp thu trên lớp qua các chuyên đề.

IMG_20230313_134110.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị thành phố phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu với lớp học đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị thành phố yêu cầu các học viên nghiêm thực hiện nội quy, quy chế lớp học; tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt. Đồng thời, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập lâu dài, suốt đời; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị các học viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Lê Thảo

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2023

Đăng lúc: 13/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 13/3/2023, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2023 cho 114 đồng chí là đảng viên mới ở 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy thành phố Thanh Hóa (trong đó có 4 Đảng bộ đóng chân trên địa bàn thành phố). Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị thành phố dự và phát biểu khai giảng lớp học.

 20230313_133545.jpg
Toàn cảnh buổi khai giảng lớp học.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 7 ngày ( từ ngày 13 - 21/3/2023), các đảng viên được truyền đạt 10 bài lý luận chính trị cơ bản theo giáo trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN; Phát triển KT-XH; Phát triển Văn hóa, xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đảng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học dành thời gian để các học viên trao đổi, tham quan thực tế, viết bài thu hoạch về các kiến thức lý luận đã được tiếp thu trên lớp qua các chuyên đề.

IMG_20230313_134110.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị thành phố phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu với lớp học đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị thành phố yêu cầu các học viên nghiêm thực hiện nội quy, quy chế lớp học; tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt. Đồng thời, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập lâu dài, suốt đời; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị các học viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Lê Thảo