Khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

Ngày 22/05/2023 00:00:00

Chiều ngày 22/5/2023, Đoàn công tác số 1 – Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị 33 –CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” do đồng chí Ngô Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa.

 t3.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía thành phố Thanh Hóa có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Tuấn, Phó  thư Thường trực Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các phòng Nội vụ, Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố.

t2.jpg
 Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa dự hội nghị.

Tại buổi khảo sát, đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã báo cáo tinh hình thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt đến các cán bộ chủ chốt trong trên địa bàn thành phố; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; tổ chức 27 hội nghị và các lớp tập huấn quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đó có nội dung về kê khai tài sản cho trên 12.500 lượt cán bộ, đảng viên. Nhờ chỉ đạo tốt công tác triển khai nên nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Trong 10 năm, đã có 1.551 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 8.405 người có trách nhiệm tổ chức kê khai tài sản, thu nhập. Sau kê khai, bước đầu hình thành dữ liệu cơ bản về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua các kỳ báo cáo, không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật vì kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kê khai và công khai tài sản đến các đối tượng theo quy định. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chương trình, kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đó có nội dung về kê khai tài sản đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, UBND thành phố  đã thực hiện 27 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với 54 đơn vị, 52 cá nhân. Đến nay, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở không có đơn thư phản ánh, tố cáo về những trường hợp kê khai tài sản không trung thực hoặc giải trình nguồn gốc tài sản tăng them không hợp lý.

Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW đã phát huy ý thức trách nhiệm, tính tự giác, trung thực trong việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu, Thủ trưởng có quan, đơn vị, địa phương và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội trong giám sát thực hiện, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn công tác tập trung làm rõ thêm những kết quả được trong báo cáo, phân tích những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

t4.jpg
Đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi khảo sát đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại thành phố Thanh Hóa, trong đó, công tác kiểm tra giám sát, công tác phổ biến, quan triệt, ban hành các văn bản kịp thời; việc tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần của Chỉ thị; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu tự giác, không có trường hợp kê khai thiếu trung thực.

Đối với những tồn tại hạn chế và những ý kiến đóng góp, các đề xuất, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thành phố Thanh Hóa, sẽ được tổng hợp để đoàn tham mưu điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

 

Lê Thảo

Khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

Đăng lúc: 22/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 22/5/2023, Đoàn công tác số 1 – Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị 33 –CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” do đồng chí Ngô Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa.

 t3.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía thành phố Thanh Hóa có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Tuấn, Phó  thư Thường trực Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các phòng Nội vụ, Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố.

t2.jpg
 Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa dự hội nghị.

Tại buổi khảo sát, đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã báo cáo tinh hình thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt đến các cán bộ chủ chốt trong trên địa bàn thành phố; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; tổ chức 27 hội nghị và các lớp tập huấn quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đó có nội dung về kê khai tài sản cho trên 12.500 lượt cán bộ, đảng viên. Nhờ chỉ đạo tốt công tác triển khai nên nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Trong 10 năm, đã có 1.551 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 8.405 người có trách nhiệm tổ chức kê khai tài sản, thu nhập. Sau kê khai, bước đầu hình thành dữ liệu cơ bản về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua các kỳ báo cáo, không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật vì kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kê khai và công khai tài sản đến các đối tượng theo quy định. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chương trình, kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đó có nội dung về kê khai tài sản đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, UBND thành phố  đã thực hiện 27 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với 54 đơn vị, 52 cá nhân. Đến nay, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở không có đơn thư phản ánh, tố cáo về những trường hợp kê khai tài sản không trung thực hoặc giải trình nguồn gốc tài sản tăng them không hợp lý.

Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW đã phát huy ý thức trách nhiệm, tính tự giác, trung thực trong việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu, Thủ trưởng có quan, đơn vị, địa phương và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội trong giám sát thực hiện, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn công tác tập trung làm rõ thêm những kết quả được trong báo cáo, phân tích những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

t4.jpg
Đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi khảo sát đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại thành phố Thanh Hóa, trong đó, công tác kiểm tra giám sát, công tác phổ biến, quan triệt, ban hành các văn bản kịp thời; việc tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần của Chỉ thị; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu tự giác, không có trường hợp kê khai thiếu trung thực.

Đối với những tồn tại hạn chế và những ý kiến đóng góp, các đề xuất, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thành phố Thanh Hóa, sẽ được tổng hợp để đoàn tham mưu điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

 

Lê Thảo