Lớp sơ cấp lý luận chính trị đi thực tế, học tập về truyền thống cách mạng tại K9- Đá Chông

Ngày 18/05/2024 00:00:00

Ngày 14/5/2024, Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa tổ chức cho 139 học viên lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I – năm 2024 đi thực tế, học tập về truyền thống cách mạng tại K9 – Đá Chông (thuộc Huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội), địa danh lịch sử từng là nơi làm việc và gìn giữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 z5452026835535_4932c90e85d8b95c463fcbbb9b878852.jpg

Tham gia chương trình thực tế, học tập về truyền thống cách mạng có đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố cùng 139 học viên của Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ở độ cao chừng 250 mét, diện tích rộng 234 ha, phần lớn là đồi rừng, có 2 hồ rộng, có nhiều đá nhọn như chông, như mác chĩa thẳng lên tạo thế bên Sông Đà, vì vậy nhân dân gọi là Đá Chông. Nơi đây được Bác Hồ chọn làm căn cứ của Trung ương trong giai đoạn 1960 – 1969; sau này được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi giữ gìn thi hài của Bác trong những năm kháng chiến chống Mỹ (1969 – 1975). Khu di tích K9 – Đá Chông không chỉ địa danh lịch sử cách mạng, văn hóa mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

z5452026660020_b5447bd6545ba5e898f321386280f207.jpg

Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ; thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngôi nhà 2 tầng và hầm trú ẩn; các mỏm Đá Chông; những chiếc xe di chuyển thi hài Bác; thăm nơi  từng bảo quản, gìn giữ thi hài của Bác trong những năm chiến tranh.

z5452026642557_b95c043663ebf9a2fd77dfe57d59ea59.jpg

Qua buổi thực tế, học tập về truyền thống cách mạng tại K9 – Đá Chông, giúp cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị thành phố và học viên của Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I có thêm nhận thức về lịch sử vẻ vang của Đảng, của cách mạng; tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Lê Thảo


Lớp sơ cấp lý luận chính trị đi thực tế, học tập về truyền thống cách mạng tại K9- Đá Chông

Đăng lúc: 18/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 14/5/2024, Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa tổ chức cho 139 học viên lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I – năm 2024 đi thực tế, học tập về truyền thống cách mạng tại K9 – Đá Chông (thuộc Huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội), địa danh lịch sử từng là nơi làm việc và gìn giữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 z5452026835535_4932c90e85d8b95c463fcbbb9b878852.jpg

Tham gia chương trình thực tế, học tập về truyền thống cách mạng có đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố cùng 139 học viên của Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ở độ cao chừng 250 mét, diện tích rộng 234 ha, phần lớn là đồi rừng, có 2 hồ rộng, có nhiều đá nhọn như chông, như mác chĩa thẳng lên tạo thế bên Sông Đà, vì vậy nhân dân gọi là Đá Chông. Nơi đây được Bác Hồ chọn làm căn cứ của Trung ương trong giai đoạn 1960 – 1969; sau này được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi giữ gìn thi hài của Bác trong những năm kháng chiến chống Mỹ (1969 – 1975). Khu di tích K9 – Đá Chông không chỉ địa danh lịch sử cách mạng, văn hóa mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

z5452026660020_b5447bd6545ba5e898f321386280f207.jpg

Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ; thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngôi nhà 2 tầng và hầm trú ẩn; các mỏm Đá Chông; những chiếc xe di chuyển thi hài Bác; thăm nơi  từng bảo quản, gìn giữ thi hài của Bác trong những năm chiến tranh.

z5452026642557_b95c043663ebf9a2fd77dfe57d59ea59.jpg

Qua buổi thực tế, học tập về truyền thống cách mạng tại K9 – Đá Chông, giúp cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị thành phố và học viên của Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I có thêm nhận thức về lịch sử vẻ vang của Đảng, của cách mạng; tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Lê Thảo