Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông - Định - Đức qua Công sở phường Quảng Đông

Ngày 07/09/2023 00:00:00

Với mục tiêu xây dựng phường Quảng Đông văn minh, theo hướng “xanh, sạch, đẹp, hiện đại”, thành phố Thanh Hóa đã và đang đầu tư triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông - Định - Đức qua Công sở phường Quảng Đông, dự án này hoàn thành sẽ giảm ùn tắc giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng và chỉnh trang đô thị.

 IMG-5128.JPG
Đơn vị thi công đang triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông - Định - Đức qua Công sở phường Quảng Đông.

Do tuyến đường hẹp, vỉa hè không đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. UBND thành phố đã quyết định triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông – Định – Đức qua Công sở phường Quảng Đông. Dự án này được thực hiện từ ngày 03/4/2023, đến thời điểm này, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông – Định – Đức qua Công sở phường Quảng Đông đã triển khai thực hiện được khoảng 40% khối lượng công trình.


IMG-5125.JPG
Ban quản lý dự án và đơn vị thi công kiểm tra đo đạc tại hiện trường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông – Định – Đức qua Công sở phường Quảng Đông do Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Trường Thành trực tiếp thi công. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, nguồn vốn này do Ngân sách thành phố cấp. Dự án có chiều dài trên 2km, điểm đầu Km0+00 giao với Quốc lộ 47 tại Km10+500; Điểm cuối Km2+466,92 giao với đường Voi Sầm Sơn tại Km3+910. Có 176 hộ dân phải thực hiện công tác GPMB, trong đó chủ yếu là đất ở, đất trồng cây lâu năm…

Ngoài ra, để thực hiện được dự án, Ban quản lý dự án cũng triển khai di chuyển một số tuyến ống từ D160, đến D32 bị ảnh hưởng dọc theo tuyến đường, để giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn cấp nước, đơn vị thi công đã di chuyển ra ngoài phạm vị lòng đường để giải phóng mặt bằng thi công đường, tại các vị trí qua đường dùng ống lồng bảo vệ bên ngoài ống nhựa. Các tuyến ống dịch vụ cấp cho khu dân dọc theo đường thì thiết kế các tuyến ống gom dọc hai bên đường để cấp nguồn lại cho các hộ dân.

IMG-5120.JPG
Công trình thi công đảm bảo các điều kiện về giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Hiện nay đơn vị thi công đang tổ chức thi công nền đường và thi công hệ thống thoát nước, lát hè, di chuyển đường ống cấp nước, hệ thống điện, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông để đảm bảo cho các hộ dân sống dọc 2 bên đường.

 

Thu Hiền

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông - Định - Đức qua Công sở phường Quảng Đông

Đăng lúc: 07/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Với mục tiêu xây dựng phường Quảng Đông văn minh, theo hướng “xanh, sạch, đẹp, hiện đại”, thành phố Thanh Hóa đã và đang đầu tư triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông - Định - Đức qua Công sở phường Quảng Đông, dự án này hoàn thành sẽ giảm ùn tắc giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng và chỉnh trang đô thị.

 IMG-5128.JPG
Đơn vị thi công đang triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông - Định - Đức qua Công sở phường Quảng Đông.

Do tuyến đường hẹp, vỉa hè không đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. UBND thành phố đã quyết định triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông – Định – Đức qua Công sở phường Quảng Đông. Dự án này được thực hiện từ ngày 03/4/2023, đến thời điểm này, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông – Định – Đức qua Công sở phường Quảng Đông đã triển khai thực hiện được khoảng 40% khối lượng công trình.


IMG-5125.JPG
Ban quản lý dự án và đơn vị thi công kiểm tra đo đạc tại hiện trường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Đông – Định – Đức qua Công sở phường Quảng Đông do Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Trường Thành trực tiếp thi công. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, nguồn vốn này do Ngân sách thành phố cấp. Dự án có chiều dài trên 2km, điểm đầu Km0+00 giao với Quốc lộ 47 tại Km10+500; Điểm cuối Km2+466,92 giao với đường Voi Sầm Sơn tại Km3+910. Có 176 hộ dân phải thực hiện công tác GPMB, trong đó chủ yếu là đất ở, đất trồng cây lâu năm…

Ngoài ra, để thực hiện được dự án, Ban quản lý dự án cũng triển khai di chuyển một số tuyến ống từ D160, đến D32 bị ảnh hưởng dọc theo tuyến đường, để giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn cấp nước, đơn vị thi công đã di chuyển ra ngoài phạm vị lòng đường để giải phóng mặt bằng thi công đường, tại các vị trí qua đường dùng ống lồng bảo vệ bên ngoài ống nhựa. Các tuyến ống dịch vụ cấp cho khu dân dọc theo đường thì thiết kế các tuyến ống gom dọc hai bên đường để cấp nguồn lại cho các hộ dân.

IMG-5120.JPG
Công trình thi công đảm bảo các điều kiện về giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Hiện nay đơn vị thi công đang tổ chức thi công nền đường và thi công hệ thống thoát nước, lát hè, di chuyển đường ống cấp nước, hệ thống điện, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông để đảm bảo cho các hộ dân sống dọc 2 bên đường.

 

Thu Hiền