Phố Sơn Vạn, phường Đông Hải ra mắt phố kiểu mẫu

Ngày 18/11/2023 00:00:00

Chiều ngày 18/11/2023 phố Sơn Vạn, phường Đông Hải tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và ra mắt phố kiểu mẫu. Dự buổi lễ có lãnh đạo phường Đông Hải cùng cán bộ và Nhân dân phố Sơn Vạn.

 IMG_7041.JPG

 IMG_7042.JPG
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phố Sơn Vạn nằm ở phía Đông Bắc của phường Đông Hải, giáp Sông Mã có 335 hộ dân với 13 dòng họ, 1 Chi bộ với 5 tổ đảng, 5 đoàn thể và 6 tổ An ninh xã hội. Ngành nghề chính của người dân là sản xuất đồ mỹ nghệ, thợ cơ khí, buôn bán, xây dựng và chăn nuôi.

Năm 2022 phố đăng ký xây dựng “Phố kiểu mẫu”. Trong quá trình xây dựng phố kiểu mẫu, cán bộ và Nhân dân trong phố đã đồng lòng thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, tham gia phong trào phòng chống tội phạm, cai nghiện tại cộng đồng, động viên thanh niên nhập ngũ, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chi hội phụ nữ phố phát động nhiều phong trào như “ 5 không, 3 sạch”, “ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” “ Phụ nữ tiết kiệm trao vàng”, “ Phụ nữ giảm thải túi ni lông”, “Phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình”…Đoàn thanh niên tham gia các phong trào xung kích, Chi hội cựu chiến binh có phong trào giúp đỡ nhâu làm kinh tế, “Tiếng kẻng, tay gậy vây bắt kẻ gian”, Chi hội nông dân có phong trào chuyển đổi ngành nghề có thu nhập cao. Các đoàn thể khác như Chi hội khuyến học, người cao tuổi cũng có những phong trào thiết thực, cụ thể đóng góp vào xây dựng phố Sơn Vạn ngày càng phát triển vững mạnh.

IMG_7043.JPG

IMG_7044.JPG
Ông Đàm Đình Diện, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải  tặng hoa và trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố công nhận phố Sơn Vạn đạt danh hiệu “Phố kiểu mẫu” và danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu” cho cán bộ phố.

Đến nay phố Sơn Vạn có thu nhập đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng trưởng kinh tế từ 18 -20/năm. Phố hiện không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm là 96%, người dân tham gia bảo hiểm y tế là 98%.

IMG_7045.JPG
Đồng chí phố trưởng trao quà cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của phố.

Năm 2023 phố Sơn Vạn đã hoàn thành các tiêu chí của phố kiểu mẫu. Nhân  kỷ niệm 93 năm truyền thống ngày Đại hội Đại đoàn kết toàn dân, phố Sơn Vạn được trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Công nhận là “ Phố kiểu mẫu” và danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu”.

 

Hữu Thắng

 


 

Phố Sơn Vạn, phường Đông Hải ra mắt phố kiểu mẫu

Đăng lúc: 18/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 18/11/2023 phố Sơn Vạn, phường Đông Hải tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và ra mắt phố kiểu mẫu. Dự buổi lễ có lãnh đạo phường Đông Hải cùng cán bộ và Nhân dân phố Sơn Vạn.

 IMG_7041.JPG

 IMG_7042.JPG
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phố Sơn Vạn nằm ở phía Đông Bắc của phường Đông Hải, giáp Sông Mã có 335 hộ dân với 13 dòng họ, 1 Chi bộ với 5 tổ đảng, 5 đoàn thể và 6 tổ An ninh xã hội. Ngành nghề chính của người dân là sản xuất đồ mỹ nghệ, thợ cơ khí, buôn bán, xây dựng và chăn nuôi.

Năm 2022 phố đăng ký xây dựng “Phố kiểu mẫu”. Trong quá trình xây dựng phố kiểu mẫu, cán bộ và Nhân dân trong phố đã đồng lòng thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, tham gia phong trào phòng chống tội phạm, cai nghiện tại cộng đồng, động viên thanh niên nhập ngũ, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chi hội phụ nữ phố phát động nhiều phong trào như “ 5 không, 3 sạch”, “ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” “ Phụ nữ tiết kiệm trao vàng”, “ Phụ nữ giảm thải túi ni lông”, “Phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình”…Đoàn thanh niên tham gia các phong trào xung kích, Chi hội cựu chiến binh có phong trào giúp đỡ nhâu làm kinh tế, “Tiếng kẻng, tay gậy vây bắt kẻ gian”, Chi hội nông dân có phong trào chuyển đổi ngành nghề có thu nhập cao. Các đoàn thể khác như Chi hội khuyến học, người cao tuổi cũng có những phong trào thiết thực, cụ thể đóng góp vào xây dựng phố Sơn Vạn ngày càng phát triển vững mạnh.

IMG_7043.JPG

IMG_7044.JPG
Ông Đàm Đình Diện, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải  tặng hoa và trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố công nhận phố Sơn Vạn đạt danh hiệu “Phố kiểu mẫu” và danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu” cho cán bộ phố.

Đến nay phố Sơn Vạn có thu nhập đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng trưởng kinh tế từ 18 -20/năm. Phố hiện không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm là 96%, người dân tham gia bảo hiểm y tế là 98%.

IMG_7045.JPG
Đồng chí phố trưởng trao quà cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của phố.

Năm 2023 phố Sơn Vạn đã hoàn thành các tiêu chí của phố kiểu mẫu. Nhân  kỷ niệm 93 năm truyền thống ngày Đại hội Đại đoàn kết toàn dân, phố Sơn Vạn được trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Công nhận là “ Phố kiểu mẫu” và danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu”.

 

Hữu Thắng