Phường Đông Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024

Ngày 03/04/2024 00:00:00

Vừa qua, Đảng ủy phường Đông Hải tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2024 và đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4 năm 2024.

 IMG_1712107960889_1712118861025.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đợt này, phường Đông Hải có 07 đồng chí được nhận Huy hiệu 40, 45, 50 năm tuổi Đảng, trong đó 03 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí nhận 45 tuổi Đảng, 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, tôn vinh những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước.

IMG_20240403_113439.jpg

IMG_20240403_113430.jpg
Lãnh đạo phường Đông Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Đông Hải mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh của người đảng viên Cộng sản, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống đời thường; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ quan, địa phương…

Về đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3 năm 2024, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 381,43 triệu đồng, trong đó thu thường xuyên 343,35 triệu đồng, chi ngân sách 361,11 triệu đồng; vận động thành lập mới 0doanh nghiệp. Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, phường đã kiểm tra 25 lượt về trật tự đô thị, TTXD, tổ quy tắc phối hợp với công an làm công tác TTĐT, VSMT 15 lượt, tháo dỡ 30m hàng rào, thu giữ nhiều dụng cụ, xử lý 11 trường hợp vi phạm với số tiền 1.800.000 đồng. Trong tháng, phường đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong tháng và trong quý  I/2024Quyết định số 15/2021, ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường 65 tin bài nâng tổng số 158 tin bài, đa dạng hóa các hình thức tuyen truyền bằng hình ảnh trực quan, loa phát thanh… Tuyên truyền về ATTP, VSMT: 08 khẩu hiệu, 4 pano, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường và phố 60 lượt.

Phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền ATTP mùa lễ hội xuân, kiểm tra 20 cơ sở thực phẩm thuộc thành phố quản lý, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Duy trì tốt phường an toàn thực phẩm nâng cao. Phối hợp với Hội phụ nữ phường tổ chức 02 hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và tổ chức phát động phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” năm 2024. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, kiểu mẫu, Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024, phường đề ra các giải pháp có tính khả thi cao nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn; Thu thuế đất phi nông nghiệp… Xây dựng Kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo ngân sách cho các hoạt động thường xuyên; Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 4/2024, công tác giải phóng mặt bằng, vận động hiến đất, hiến công trình, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phát triển BHXH, BHYT, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; Tuyên truyền xây dựng cơ quan, đơn vị , phường kiểu mẫu và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

IMG_20240403_113432.jpg

IMG_20240403_113441.jpg
Lãnh đạo phường 
khen thưởng cho 3 giáo viên và 6 học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (đợt 1) năm học 2023 – 2024.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Đông Hải đã khen thưởng cho 3 giáo viên và 6 học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (đợt 1) năm học 2023 – 2024.

 

Kim Dung

Phường Đông Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024

Đăng lúc: 03/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Vừa qua, Đảng ủy phường Đông Hải tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2024 và đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4 năm 2024.

 IMG_1712107960889_1712118861025.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đợt này, phường Đông Hải có 07 đồng chí được nhận Huy hiệu 40, 45, 50 năm tuổi Đảng, trong đó 03 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí nhận 45 tuổi Đảng, 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, tôn vinh những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước.

IMG_20240403_113439.jpg

IMG_20240403_113430.jpg
Lãnh đạo phường Đông Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Đông Hải mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh của người đảng viên Cộng sản, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống đời thường; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ quan, địa phương…

Về đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3 năm 2024, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 381,43 triệu đồng, trong đó thu thường xuyên 343,35 triệu đồng, chi ngân sách 361,11 triệu đồng; vận động thành lập mới 0doanh nghiệp. Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, phường đã kiểm tra 25 lượt về trật tự đô thị, TTXD, tổ quy tắc phối hợp với công an làm công tác TTĐT, VSMT 15 lượt, tháo dỡ 30m hàng rào, thu giữ nhiều dụng cụ, xử lý 11 trường hợp vi phạm với số tiền 1.800.000 đồng. Trong tháng, phường đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong tháng và trong quý  I/2024Quyết định số 15/2021, ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường 65 tin bài nâng tổng số 158 tin bài, đa dạng hóa các hình thức tuyen truyền bằng hình ảnh trực quan, loa phát thanh… Tuyên truyền về ATTP, VSMT: 08 khẩu hiệu, 4 pano, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường và phố 60 lượt.

Phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền ATTP mùa lễ hội xuân, kiểm tra 20 cơ sở thực phẩm thuộc thành phố quản lý, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Duy trì tốt phường an toàn thực phẩm nâng cao. Phối hợp với Hội phụ nữ phường tổ chức 02 hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và tổ chức phát động phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” năm 2024. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, kiểu mẫu, Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024, phường đề ra các giải pháp có tính khả thi cao nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn; Thu thuế đất phi nông nghiệp… Xây dựng Kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo ngân sách cho các hoạt động thường xuyên; Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 4/2024, công tác giải phóng mặt bằng, vận động hiến đất, hiến công trình, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phát triển BHXH, BHYT, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; Tuyên truyền xây dựng cơ quan, đơn vị , phường kiểu mẫu và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

IMG_20240403_113432.jpg

IMG_20240403_113441.jpg
Lãnh đạo phường 
khen thưởng cho 3 giáo viên và 6 học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (đợt 1) năm học 2023 – 2024.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Đông Hải đã khen thưởng cho 3 giáo viên và 6 học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (đợt 1) năm học 2023 – 2024.

 

Kim Dung