Phường Đông Hải tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá

Ngày 01/06/2024 00:00:00

Sáng 1/6/2024, tại tổ dân phố Đồng Lễ, UBND phường Đông Hải tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

 z5496818322935_41736e5c710c6f1d106d0423968046a0.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UB kiểm tra Thành ủy; đại diện các ban của Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy; UBND phường Đông Hải; đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 100 cử tri đại diện cho 413 hộ gia đình trong phố.

z5496819023581_a432bd834b0897209e420f066d9b44e2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, thực hiện đề án về việc  sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá, UBND phường đã tích cực tuyên truyền trên  hệ thống loa truyền thanh về chủ trương lớn này; đồng thời thực hiện niêm yết công khai đề án tại nhà văn hóa phố để nhân dân và cử tri tìm hiểu, nghiên cứu.

z5496819066850_7793e558d9972a84e360ab64c32348c6.jpg
Nguyễn Văn Thông – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ lấy ý kiến cử tri phố Đồng Lễ triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri.

Tại hội nghị, sau khi đại diện tổ dân phố Đồng Lễ triển khai các nội dung, các bước có liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian, tiến độ đề ra. Các cử tri đã thảo luận và đồng thuận cao về chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

z5496818059638_4416e3ce48dd2cc57e4961ba1bff8069.jpg

z5496815625172_ea25f78e2e8c834ddbfa85ceffe1fd2c.jpg
Các cử tri phố Đồng Lễ phát biểu đồng thuận về chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển trên địa bàn mạnh hơn, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nhanh và toàn diện. Trên cơ sở đó, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương; là xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với quá trình đô thị hóa.

z5496853463323_b1510c95167e01e8b3321349d2560a65.jpg
Nhà văn hóa phố Đồng Lễ nơi diễn ra hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm mở rộng không gian đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại 1, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh; trở thành một đô thị thông minh, văn minh, có bản sắc, trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ; phù hợp với truyền thống lịch sử địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống và lịch sử văn hóa đồng bằng sông Mã và văn hóa Đông Sơn.

 

Thu Hiền

Phường Đông Hải tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá

Đăng lúc: 01/06/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 1/6/2024, tại tổ dân phố Đồng Lễ, UBND phường Đông Hải tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

 z5496818322935_41736e5c710c6f1d106d0423968046a0.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UB kiểm tra Thành ủy; đại diện các ban của Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy; UBND phường Đông Hải; đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 100 cử tri đại diện cho 413 hộ gia đình trong phố.

z5496819023581_a432bd834b0897209e420f066d9b44e2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, thực hiện đề án về việc  sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá, UBND phường đã tích cực tuyên truyền trên  hệ thống loa truyền thanh về chủ trương lớn này; đồng thời thực hiện niêm yết công khai đề án tại nhà văn hóa phố để nhân dân và cử tri tìm hiểu, nghiên cứu.

z5496819066850_7793e558d9972a84e360ab64c32348c6.jpg
Nguyễn Văn Thông – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ lấy ý kiến cử tri phố Đồng Lễ triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri.

Tại hội nghị, sau khi đại diện tổ dân phố Đồng Lễ triển khai các nội dung, các bước có liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian, tiến độ đề ra. Các cử tri đã thảo luận và đồng thuận cao về chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

z5496818059638_4416e3ce48dd2cc57e4961ba1bff8069.jpg

z5496815625172_ea25f78e2e8c834ddbfa85ceffe1fd2c.jpg
Các cử tri phố Đồng Lễ phát biểu đồng thuận về chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển trên địa bàn mạnh hơn, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nhanh và toàn diện. Trên cơ sở đó, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương; là xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với quá trình đô thị hóa.

z5496853463323_b1510c95167e01e8b3321349d2560a65.jpg
Nhà văn hóa phố Đồng Lễ nơi diễn ra hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm mở rộng không gian đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại 1, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh; trở thành một đô thị thông minh, văn minh, có bản sắc, trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ; phù hợp với truyền thống lịch sử địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống và lịch sử văn hóa đồng bằng sông Mã và văn hóa Đông Sơn.

 

Thu Hiền