Phường Đông Hương: Các phố đồng loạt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Ngày 17/11/2023 00:00:00

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, các khu dân cư trên địa bàn phường Đông Hương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Ngày hội được tổ chức, khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự chủ của Nhân dân.

  IMG_6991.jpg

 IMG_6993.jpg

IMG_6992.jpg
Các khu dân cư Phan Đình Phùng; Tổ dân phố 1; Tổ dân phố Ba Tân, khu dân cư Bình Minh biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư.

Trải qua 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự trở thành nét đẹp truyền thống, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, truyền thống đấu tranh giữ nước, củng cố và khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống của người dân trên địa bàn phường Đông Hương, từ đó tiếp thêm khát vọng xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng  giàu đẹp, văn minh.

IMG_6995.jpg
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa cho khu dân cư Cốc Hạ 2.

Căn cứ tình hình thực tế, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023  tại các phố trên địa bàn phường được tổ chức trong phạm vi quy mô phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, an toàn, huy động được sự tham gia của cộng đồng, người dân. Tham gia ngày hội, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu dân cư đã được ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 93 năm qua; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương; gắn với những thành tựu nổi bật của tỉnh, thành phố trong xây dựng và phát triển; giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước...

IMG_6996.jpg

IMG_6998.jpg
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa cho Tổ dân cư khối phố 1; khu dân cư Phan Đình Phùng.

Đặc biệt những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, 10/10 phố trên địa bàn phường đã có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong phát triển kinh tế Nhân dân trên địa bàn phường đã  mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ, chủ động nắm bắt thị trường; một số người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động theo cho đáp ứng với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục – thể thao  luôn duy trì và phát triển. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc hiếu.

IMG_7001.jpg
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của khu dân cư.

Thông qua Ngày hội đã góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ở khu dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân phường Đông Hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc.

 

Thu Hiền


 

Phường Đông Hương: Các phố đồng loạt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Đăng lúc: 17/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, các khu dân cư trên địa bàn phường Đông Hương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Ngày hội được tổ chức, khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự chủ của Nhân dân.

  IMG_6991.jpg

 IMG_6993.jpg

IMG_6992.jpg
Các khu dân cư Phan Đình Phùng; Tổ dân phố 1; Tổ dân phố Ba Tân, khu dân cư Bình Minh biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư.

Trải qua 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự trở thành nét đẹp truyền thống, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, truyền thống đấu tranh giữ nước, củng cố và khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống của người dân trên địa bàn phường Đông Hương, từ đó tiếp thêm khát vọng xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng  giàu đẹp, văn minh.

IMG_6995.jpg
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa cho khu dân cư Cốc Hạ 2.

Căn cứ tình hình thực tế, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023  tại các phố trên địa bàn phường được tổ chức trong phạm vi quy mô phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, an toàn, huy động được sự tham gia của cộng đồng, người dân. Tham gia ngày hội, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu dân cư đã được ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 93 năm qua; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương; gắn với những thành tựu nổi bật của tỉnh, thành phố trong xây dựng và phát triển; giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước...

IMG_6996.jpg

IMG_6998.jpg
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa cho Tổ dân cư khối phố 1; khu dân cư Phan Đình Phùng.

Đặc biệt những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, 10/10 phố trên địa bàn phường đã có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong phát triển kinh tế Nhân dân trên địa bàn phường đã  mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ, chủ động nắm bắt thị trường; một số người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động theo cho đáp ứng với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục – thể thao  luôn duy trì và phát triển. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc hiếu.

IMG_7001.jpg
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của khu dân cư.

Thông qua Ngày hội đã góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ở khu dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân phường Đông Hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc.

 

Thu Hiền