Phường Đông Lĩnh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI

Ngày 01/06/2023 00:00:00

Sáng ngày 1/6, Đảng bộ phường Đông Lĩnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Hà Văn Khoa - Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố, phụ trách vòng 2 Đảng bộ phường .

 IMG_20230601_151918.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Chăm – Bí thư Đảng bộ phường Đông Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 – 2023 đạt 15,1%, đến cuối năm 2023 ước đạt 15,8 tăng 0,4 % so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm năm 2023 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm đồng so với đầu nhiệm kỳ và đạt 85,9% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng được quan tâm, gắn với chương trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đượctập trung thực hiện tốt. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiến đất công cơ bản được ngăn chặn, xử lý kịp thờiTrong nửa nhiệm kỳ, phường đã đề nghị thành phố làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thay đổi địa giới hành chính và bổ sung tài sản trên đất cho 255 trường hợp.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy (khóa XIX), về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh môi trường. phường đã thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 08 và kịp thời xử lý các hộ, cơ quan, doanh nghiệp vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Hợp tác xã (HTX) dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong nhân dân; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về môi trường. Tỉ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó số hộ dùng nước máy đạt 95% vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của  nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đến năm 2023 đạt 90% đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 43%, tăng 4% so với đầu nhiệm kỳ. 100% phố có nhà văn hóa, khu thể thao và đầy đủ thiết chế văn hóa. Quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm của cá nhân; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

IMG_20230601_151922.jpg
Đồng chí Đàm Cảnh Biển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trình bày báo cáo tại đại hội.

Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành 11 nghị quyết lãnh đạo, trong đó có 06 nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 5 nghị quyết lãnh đạo công tác Quốc phòng - An ninh, các nghị quyết ban hành đều sát đúng tình hình thực tế, dễ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường đã đề cao vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, trách nhiệm của các bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chú trọng tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri và nhân dân trong phường. Đảng ủy phường Đông Lĩnh cũng đã tập trung lãnh đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ.

IMG_20230601_151938.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Để hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, trong thời gian tới, Đảng bộ phường Đông Lĩnh  tiếp tục tập trung quyết liệt lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cơ bản 27/29 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đó là chỉ tiêu tăng thu ngân sách; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 10ha, trong đó có 30 ha là ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thu Phương

Phường Đông Lĩnh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI

Đăng lúc: 01/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 1/6, Đảng bộ phường Đông Lĩnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Hà Văn Khoa - Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố, phụ trách vòng 2 Đảng bộ phường .

 IMG_20230601_151918.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Chăm – Bí thư Đảng bộ phường Đông Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 – 2023 đạt 15,1%, đến cuối năm 2023 ước đạt 15,8 tăng 0,4 % so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm năm 2023 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm đồng so với đầu nhiệm kỳ và đạt 85,9% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng được quan tâm, gắn với chương trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đượctập trung thực hiện tốt. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiến đất công cơ bản được ngăn chặn, xử lý kịp thờiTrong nửa nhiệm kỳ, phường đã đề nghị thành phố làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thay đổi địa giới hành chính và bổ sung tài sản trên đất cho 255 trường hợp.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy (khóa XIX), về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh môi trường. phường đã thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 08 và kịp thời xử lý các hộ, cơ quan, doanh nghiệp vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Hợp tác xã (HTX) dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong nhân dân; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về môi trường. Tỉ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó số hộ dùng nước máy đạt 95% vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của  nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đến năm 2023 đạt 90% đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 43%, tăng 4% so với đầu nhiệm kỳ. 100% phố có nhà văn hóa, khu thể thao và đầy đủ thiết chế văn hóa. Quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm của cá nhân; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

IMG_20230601_151922.jpg
Đồng chí Đàm Cảnh Biển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trình bày báo cáo tại đại hội.

Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành 11 nghị quyết lãnh đạo, trong đó có 06 nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 5 nghị quyết lãnh đạo công tác Quốc phòng - An ninh, các nghị quyết ban hành đều sát đúng tình hình thực tế, dễ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường đã đề cao vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, trách nhiệm của các bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chú trọng tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri và nhân dân trong phường. Đảng ủy phường Đông Lĩnh cũng đã tập trung lãnh đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ.

IMG_20230601_151938.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Để hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, trong thời gian tới, Đảng bộ phường Đông Lĩnh  tiếp tục tập trung quyết liệt lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cơ bản 27/29 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đó là chỉ tiêu tăng thu ngân sách; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 10ha, trong đó có 30 ha là ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thu Phương