Phường Quảng Phú: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI

Ngày 31/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 31/5/2023, UBND phường Quảng Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 IMG-2220.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đồng thuận cao của Nhân dân. Do đó đã tạo thế và lực để Đảng bộ và Nhân  dân trong phường đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các mặt, hoàn thành và vượt mức 11/20 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra đạt 55%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng ổn định. Đời sống tinh thần của Nhân  dân ngày càng phong phú; Quốc phòng- An ninh được giữ vững.

IMG-2222.jpg
Đồng chí Phạm Văn Thành – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu khai mạc hội nghị.

Đảng bộ Phường liên tục được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đặc thù nhiều năm liền được công nhận vững mạnh toàn diện, được nhận nhiều giấy khen  của các cấp.

IMG-2228.jpg
Đồng chí Phạm Ngọc Hồng – Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị.

Mục tiêu chung của phường là nâng  cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng quản lý điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện được mục tiêu trên, phường Quảng Phú tiếp tục phát  huy lợi thế của phường đẩy nhanh phát triển kinh tế bền vững. Xác định phát triển cơ cấu kinh tế dịch vụ - thương mại trên địa bàn phường là , tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ thành phố về “Huy động nội lực phát triển kinh tế”; cải thiện môi trường đâu tư kinh trọng tâm, tiếp doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển mạnh cả về số lượng và hiệu quả. Khuyến khích, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp; đẩy mạnh các thành phần kinh tế phát triển và đầu tư tại địa phương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực vận tải, dịch vụ hàng tiêu dùng, trong đó đặc biệt quan tâm khuyến khích sản phẩm đặc thù đồ gỗ gia dụng, khai thác, đánh bắt, nuôi trông thủy hải sản, đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Chủ động khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, phấn đấu tỷ lệ tăng bình quân hàng năm đạt 10% trở lên. Thực hiện công khai, minh bạch về tài chính công, các khoản đóng góp của Nhân dân. Chi ngân sách đảm bảo chỉ thường xuyên, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Phối hợp với các phòng, ban của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đấu giá đất, tạo nguồn thu cho ngân sách của phường. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý trật tự đô, quản lý đất đai theo quy hoạch đã được phê duyệt, phấn đấu trên địa bàn không có tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng trái phép, không phép, sai chỉ giới quy hoạch. Huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội và tranh thủ đầu tư của thành phố để tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ và hiện đại.  Tích cực vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường đầu tư theo tinh thần Nghị quyết 83 của HĐND thành phố. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đối tượng vào tổ chức; nâng lên chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội gắn với quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên.  Chú trọng xây dựng mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” mà trọng tâm là CVĐ “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đảm bảo thực chất, hiệu quả.

 

Thu Hiền 

Phường Quảng Phú: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI

Đăng lúc: 31/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 31/5/2023, UBND phường Quảng Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 IMG-2220.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đồng thuận cao của Nhân dân. Do đó đã tạo thế và lực để Đảng bộ và Nhân  dân trong phường đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các mặt, hoàn thành và vượt mức 11/20 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra đạt 55%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng ổn định. Đời sống tinh thần của Nhân  dân ngày càng phong phú; Quốc phòng- An ninh được giữ vững.

IMG-2222.jpg
Đồng chí Phạm Văn Thành – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu khai mạc hội nghị.

Đảng bộ Phường liên tục được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đặc thù nhiều năm liền được công nhận vững mạnh toàn diện, được nhận nhiều giấy khen  của các cấp.

IMG-2228.jpg
Đồng chí Phạm Ngọc Hồng – Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị.

Mục tiêu chung của phường là nâng  cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng quản lý điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện được mục tiêu trên, phường Quảng Phú tiếp tục phát  huy lợi thế của phường đẩy nhanh phát triển kinh tế bền vững. Xác định phát triển cơ cấu kinh tế dịch vụ - thương mại trên địa bàn phường là , tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ thành phố về “Huy động nội lực phát triển kinh tế”; cải thiện môi trường đâu tư kinh trọng tâm, tiếp doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển mạnh cả về số lượng và hiệu quả. Khuyến khích, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp; đẩy mạnh các thành phần kinh tế phát triển và đầu tư tại địa phương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực vận tải, dịch vụ hàng tiêu dùng, trong đó đặc biệt quan tâm khuyến khích sản phẩm đặc thù đồ gỗ gia dụng, khai thác, đánh bắt, nuôi trông thủy hải sản, đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Chủ động khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, phấn đấu tỷ lệ tăng bình quân hàng năm đạt 10% trở lên. Thực hiện công khai, minh bạch về tài chính công, các khoản đóng góp của Nhân dân. Chi ngân sách đảm bảo chỉ thường xuyên, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Phối hợp với các phòng, ban của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đấu giá đất, tạo nguồn thu cho ngân sách của phường. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý trật tự đô, quản lý đất đai theo quy hoạch đã được phê duyệt, phấn đấu trên địa bàn không có tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng trái phép, không phép, sai chỉ giới quy hoạch. Huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội và tranh thủ đầu tư của thành phố để tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ và hiện đại.  Tích cực vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường đầu tư theo tinh thần Nghị quyết 83 của HĐND thành phố. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đối tượng vào tổ chức; nâng lên chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội gắn với quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên.  Chú trọng xây dựng mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” mà trọng tâm là CVĐ “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đảm bảo thực chất, hiệu quả.

 

Thu Hiền