Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 10/05/2024 00:00:00

Nhằm chuẩn bị cho đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn diễn ra đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hoá đã chỉ đạo MTTQ các phường, xã triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội đại biểu các phường, xã diễn ra đảm bảo về số lượng, thành phần đúng với quy định hướng dẫn của cấp trên.

 z5426688625621_f774716da61a1aafa2aac2b6d220e796.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quảng Thắng.

Sau khi rút kinh nghiệm từ hai phường (Quảng Thắng và Đông Tân) được chỉ định tổ chức điểm Đại hội đại biểu MTTQ các xã, phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 từ đầu tháng 2/2024, Ban Thường trực MTTQ các phường, xã đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai các các nội dung, công việc liên quan đến công tác Đại hội từ ban hành Kế hoạch Đại hội, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đến đề án nhân sự nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, thành lập các tiểu ban, khánh tiết hội trường, trang trí trên các tuyến đường, cắm hồng kỳ, nhân dân trên các tuyến phố chính treo cờ đảm bảo đẹp, trang trọng, đúng theo hướng dẫn, mang đậm tinh thần đoàn kết của mặt trận, tạo không khí sôi nổi, trang trọng trong Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội đã bám sát kế hoạch hướng dẫn của UB MTTQ TP Thanh Hóa; tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy ủy phường, xã cùng cấp; chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, sát với đề cương, hướng dẫn của UB MTTQ thành phố. Chỉ đạo thực hiện đề án nhân sự đảm bảo theo Công văn số 1894 ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện quy trình nhân sự đại hội Uỷ ban MTTQ các phường, xã nhiệm kỳ 2024-2029. Qua quá trình triển khai và tổ chức Đại hội, MTTQ các phường, xã luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể.

z5426682736644_3ebc6952799cdb751daca3f21134522c.jpg
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trường Thi.

Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến được tổ chức vào ngày 14 và 15/5/2024. Theo báo cáo của UB MTTQ thành phố tính đến 28/3/2024 đã có 34/34 phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2024 – 2029, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Qua đó đã hiệp thương cử được 34 Chủ tịch UB MTTQ các phường, xã, đảm bảo trong độ tuổi quy đinh, trong đó có 27 đồng chí tái đắc cử; hiệp thương bầu 1.209 ủy viên UB MTTQ các phường, xã. Các chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ, Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã đều đảm bảo đúng quy trình, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Đặc biệt là các chức danh Chủ tịch UB MTTQ phường, xã đảm bảo đúng nguồn giới thiệu nhân sự. Chức danh phó Chủ tịch UB MTTQ phường, xã đảm bảo đúng nguồn giới thiệu nhân sự theo sự thống nhất của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố và Đảng ủy các phường, xã.

z5426685434190_1fd0343d7cba0cc4e23a337d16773975.jpg
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Điện Biên.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng dự thảo và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các ban Ðảng Thành ủy, các phòng, ban, ngành; Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã và tiếp thu ý kiến đóng góp từ đại hội của 34 phường, xã để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã ghoàn thành và sẵn sàng cho Đại hội, đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa dự kiến Ðại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5 với gần 400 đại biểu chính thức.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng TP Thanh Hóa ngày một văn minh, hiện đại.

 

Thu Hà

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng lúc: 10/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Nhằm chuẩn bị cho đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn diễn ra đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hoá đã chỉ đạo MTTQ các phường, xã triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội đại biểu các phường, xã diễn ra đảm bảo về số lượng, thành phần đúng với quy định hướng dẫn của cấp trên.

 z5426688625621_f774716da61a1aafa2aac2b6d220e796.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quảng Thắng.

Sau khi rút kinh nghiệm từ hai phường (Quảng Thắng và Đông Tân) được chỉ định tổ chức điểm Đại hội đại biểu MTTQ các xã, phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 từ đầu tháng 2/2024, Ban Thường trực MTTQ các phường, xã đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai các các nội dung, công việc liên quan đến công tác Đại hội từ ban hành Kế hoạch Đại hội, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đến đề án nhân sự nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, thành lập các tiểu ban, khánh tiết hội trường, trang trí trên các tuyến đường, cắm hồng kỳ, nhân dân trên các tuyến phố chính treo cờ đảm bảo đẹp, trang trọng, đúng theo hướng dẫn, mang đậm tinh thần đoàn kết của mặt trận, tạo không khí sôi nổi, trang trọng trong Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội đã bám sát kế hoạch hướng dẫn của UB MTTQ TP Thanh Hóa; tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy ủy phường, xã cùng cấp; chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, sát với đề cương, hướng dẫn của UB MTTQ thành phố. Chỉ đạo thực hiện đề án nhân sự đảm bảo theo Công văn số 1894 ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện quy trình nhân sự đại hội Uỷ ban MTTQ các phường, xã nhiệm kỳ 2024-2029. Qua quá trình triển khai và tổ chức Đại hội, MTTQ các phường, xã luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể.

z5426682736644_3ebc6952799cdb751daca3f21134522c.jpg
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trường Thi.

Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến được tổ chức vào ngày 14 và 15/5/2024. Theo báo cáo của UB MTTQ thành phố tính đến 28/3/2024 đã có 34/34 phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2024 – 2029, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Qua đó đã hiệp thương cử được 34 Chủ tịch UB MTTQ các phường, xã, đảm bảo trong độ tuổi quy đinh, trong đó có 27 đồng chí tái đắc cử; hiệp thương bầu 1.209 ủy viên UB MTTQ các phường, xã. Các chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ, Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã đều đảm bảo đúng quy trình, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Đặc biệt là các chức danh Chủ tịch UB MTTQ phường, xã đảm bảo đúng nguồn giới thiệu nhân sự. Chức danh phó Chủ tịch UB MTTQ phường, xã đảm bảo đúng nguồn giới thiệu nhân sự theo sự thống nhất của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố và Đảng ủy các phường, xã.

z5426685434190_1fd0343d7cba0cc4e23a337d16773975.jpg
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Điện Biên.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng dự thảo và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các ban Ðảng Thành ủy, các phòng, ban, ngành; Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã và tiếp thu ý kiến đóng góp từ đại hội của 34 phường, xã để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã ghoàn thành và sẵn sàng cho Đại hội, đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa dự kiến Ðại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5 với gần 400 đại biểu chính thức.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng TP Thanh Hóa ngày một văn minh, hiện đại.

 

Thu Hà