Thành phố Thanh Hóa học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 16/09/2022 00:00:00

Sáng ngày16-9, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

 IMG_20220916_112433.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố và lãnh đạo các phường, xã; bí thư đảng ủy, chi bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

20220916_090452.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn đó là quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các đại biểu học tập nghiêm túc, trách nhiệm, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong.

 Để đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Sau hội nghị này các đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-9-2022.

IMG_20220916_112435.jpg
 
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

IMG_20220916_112438.jpg
Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Mai Khanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai các kế hoạch của Thành ủy TP Thanh Hóa về thực hiện 4 nghị quyết đã được quán triệt tại hội nghị.

         

Lê Thảo

Thành phố Thanh Hóa học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng lúc: 16/09/2022 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày16-9, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

 IMG_20220916_112433.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố và lãnh đạo các phường, xã; bí thư đảng ủy, chi bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

20220916_090452.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn đó là quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các đại biểu học tập nghiêm túc, trách nhiệm, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong.

 Để đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Sau hội nghị này các đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-9-2022.

IMG_20220916_112435.jpg
 
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

IMG_20220916_112438.jpg
Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Mai Khanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai các kế hoạch của Thành ủy TP Thanh Hóa về thực hiện 4 nghị quyết đã được quán triệt tại hội nghị.

         

Lê Thảo