TP Thanh Hóa hoàn thành 100% Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 01/04/2024 00:00:00

Tính đến ngày 28/3/2024, 34/34 phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

  z5304340518287_4c9599f86d5136e896d1279219e5d425.jpg

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ PHƯỜNG TRƯỜNG THI NHIỆM KỲ 2024 -2029.

Đại hội đại biểu MTTQ các phường, xã, trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc. Đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch. Đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Qua quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, MTTQ các phường, xã luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên.

z5304340514829_1e3ff15e3a4e5629284f231f8fee3ad7.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ phường Điện Biên Nhiệm Kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã khóa mới; hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp thành phố trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường, xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn TP Thanh Hóa thành công tốt đẹp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5/2024.

 

Thu Hà

 

TP Thanh Hóa hoàn thành 100% Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng lúc: 01/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Tính đến ngày 28/3/2024, 34/34 phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

  z5304340518287_4c9599f86d5136e896d1279219e5d425.jpg

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ PHƯỜNG TRƯỜNG THI NHIỆM KỲ 2024 -2029.

Đại hội đại biểu MTTQ các phường, xã, trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc. Đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch. Đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Qua quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, MTTQ các phường, xã luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên.

z5304340514829_1e3ff15e3a4e5629284f231f8fee3ad7.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ phường Điện Biên Nhiệm Kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã khóa mới; hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp thành phố trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường, xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn TP Thanh Hóa thành công tốt đẹp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5/2024.

 

Thu Hà