Triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20/09/2023 00:00:00


Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền  địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(kỳ họp chuyên đề). Thời gian khai mạc vào hồi 16h ngày 25/9/2023. Địa điểm tại phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trung tâm hội nghị thành phố. /.

 

 Thu Phương

Triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 20/09/2023 00:00:00 (GMT+7)


Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền  địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(kỳ họp chuyên đề). Thời gian khai mạc vào hồi 16h ngày 25/9/2023. Địa điểm tại phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trung tâm hội nghị thành phố. /.

 

 Thu Phương