UBND thành phố Thanh Hóa họp thường kỳ tháng 9 năm 2023

Ngày 22/09/2023 00:00:00

Sáng ngày 22/9/2023, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nghe các báo cáo quan trọng khác. Đồng chí Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách chính quyền thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, ủy viên UBND thành phố, đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã tập trung nghe và thảo luận các báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; ước thực hiện thu chi ngân sách, thu chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; kết quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 15/9/2023; kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

20230922_085345.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố duy trì tăng trưởng ổn định, quốc phòng – an ninh đảm bảo vững chắc. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như: giày dép, quần áo, tôm mực đông lạnh...Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1435 triệu USD, đạt 73,6% so với kế hoạch. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với trên 139 doanh nghiệp tham gia. Thành phố có 5 sản phẩm OCOP xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Malaysia và bán hàng trên kênh thương mại điện tử Quốc tế Amazon, nâng số sản phẩm OCOP xuất khẩu sang thị trường nước ngoài lên 7 sản phẩm. Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa và hành khách 9 tháng tăng 9,2% so với cùng kỳ. Du lịch có nhiều khởi sắc, trong 9 tháng thành phố có 2,95 triệu lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt 3940 nghìn tỷ đồng.

Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì phong trào ra quân vệ sinh môi trường tại các phường, xã, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị. Trong 9 tháng, thành phố đã tổ chức kiểm tra 202 trường hợp về xây dựng, phát hiện 42 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 39 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Công tác thông tin tuyên truyền được đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trọng tâm là các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và thành phố. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện. UBND thành phố đã tiếp 494 lượt người, có 7 đoàn đông người với 5 vụ việc, tiếp nhận 808 đơn, có 289 vụ việc thuộc thẩm quyền. Các cơ sở y tế trên địa bàn ngày cảng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thành phố đã kiểm tra 1619 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý vi phạm 77 cơ sở với số tiền trên 170 triệu đồng. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được chú trọng, trong 9 tháng các doanh nghiệp đã tạo việc làm mới cho trên 9000 lao động, đạt 100% kế hoạch.

Những tháng cuối năm 2023, thành phố huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 4 chỉ tiêu bổ sung. Thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,3% trở lên, cơ cấu ngành dịch vụ đạt 18,1%, công nghiệp xây dựng 14%; tổng bình quân đầu người 120 triệu/năm; tổng huy động vốn đầu tư 37000 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 10% trở lên; 790 doanh nghiệp thành lập mới, 44,12% tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao; 95% tỷ lệ trưởng đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,03%.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị  đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thu chi ngân sách; tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quỹ đất, tiến độ giải ngân thực hiện các dự án, trật tự đô thị, quy hoạch phân khu, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, xây dựng phường, xã chuẩn ATTP nâng cao, xây dựng trường chuẩn quốc gia..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Chung thống nhất điều chỉnh bố cục, nội dung trong báo cáo, yêu cầu Văn phòng UBND thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các phòng, ban, chủ trì phối hợp với các đơn vị hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - chính trị xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, định hướng trọng tâm năm 2024. Đồng chí yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch giải ngân đầu tư công; phòng Tài nguyên môi trường  phối hợp với Ban Quản lý dự án tham mưu xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng; Trung tâm đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, sử dụng đất…Trung tâm VHTTTT&DL 

UBND thành phố Thanh Hóa họp thường kỳ tháng 9 năm 2023

Đăng lúc: 22/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 22/9/2023, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nghe các báo cáo quan trọng khác. Đồng chí Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách chính quyền thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, ủy viên UBND thành phố, đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã tập trung nghe và thảo luận các báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; ước thực hiện thu chi ngân sách, thu chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; kết quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 15/9/2023; kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

20230922_085345.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố duy trì tăng trưởng ổn định, quốc phòng – an ninh đảm bảo vững chắc. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như: giày dép, quần áo, tôm mực đông lạnh...Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1435 triệu USD, đạt 73,6% so với kế hoạch. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với trên 139 doanh nghiệp tham gia. Thành phố có 5 sản phẩm OCOP xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Malaysia và bán hàng trên kênh thương mại điện tử Quốc tế Amazon, nâng số sản phẩm OCOP xuất khẩu sang thị trường nước ngoài lên 7 sản phẩm. Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa và hành khách 9 tháng tăng 9,2% so với cùng kỳ. Du lịch có nhiều khởi sắc, trong 9 tháng thành phố có 2,95 triệu lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt 3940 nghìn tỷ đồng.

Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì phong trào ra quân vệ sinh môi trường tại các phường, xã, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị. Trong 9 tháng, thành phố đã tổ chức kiểm tra 202 trường hợp về xây dựng, phát hiện 42 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 39 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Công tác thông tin tuyên truyền được đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trọng tâm là các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và thành phố. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện. UBND thành phố đã tiếp 494 lượt người, có 7 đoàn đông người với 5 vụ việc, tiếp nhận 808 đơn, có 289 vụ việc thuộc thẩm quyền. Các cơ sở y tế trên địa bàn ngày cảng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thành phố đã kiểm tra 1619 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý vi phạm 77 cơ sở với số tiền trên 170 triệu đồng. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được chú trọng, trong 9 tháng các doanh nghiệp đã tạo việc làm mới cho trên 9000 lao động, đạt 100% kế hoạch.

Những tháng cuối năm 2023, thành phố huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 4 chỉ tiêu bổ sung. Thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,3% trở lên, cơ cấu ngành dịch vụ đạt 18,1%, công nghiệp xây dựng 14%; tổng bình quân đầu người 120 triệu/năm; tổng huy động vốn đầu tư 37000 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 10% trở lên; 790 doanh nghiệp thành lập mới, 44,12% tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao; 95% tỷ lệ trưởng đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,03%.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị  đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thu chi ngân sách; tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quỹ đất, tiến độ giải ngân thực hiện các dự án, trật tự đô thị, quy hoạch phân khu, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, xây dựng phường, xã chuẩn ATTP nâng cao, xây dựng trường chuẩn quốc gia..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Chung thống nhất điều chỉnh bố cục, nội dung trong báo cáo, yêu cầu Văn phòng UBND thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các phòng, ban, chủ trì phối hợp với các đơn vị hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - chính trị xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, định hướng trọng tâm năm 2024. Đồng chí yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch giải ngân đầu tư công; phòng Tài nguyên môi trường  phối hợp với Ban Quản lý dự án tham mưu xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng; Trung tâm đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, sử dụng đất…Trung tâm VHTTTT&DL