Phường Điện Biên: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Ngày 06/03/2024 00:00:00

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, phường Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thời gian qua, UBND phường Điện Biên đã thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông công khai thủ tục hành chính. Năm 2023, có 247 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai đạt 100%. Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo đúng quy định, sắp xếp khoa học phù hợp với từng nội dung của từng lĩnh vực cụ thể, có danh mục từng thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân dễ tra cứu, tìm hiểu và được công khai cả trên thông tin điện tử của phường.

IMG_9478.JPG
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phường Điện Biên.

Qua rà soát, UBND phường đã thực hiện cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với 02 lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội với tổng số 4 thủ tục hành chính. Cơ sở vật chất và hoạt động của bộ phận một cửa được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính, máy Scan, máy photo copy các máy móc thiết bị đều được nối mạng Internet và cài đặt phần mềm phục vụ công tác. Về cơ bản cơ sở vật chất và trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận một cửa đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng chính quyền số. Đối với cán bộ được phân công, bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Trung bình 01 tháng UBND phường tiếp nhận khoảng 500 hồ sơ, năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của mỗi cán bộ một cửa 1 tháng/100 hồ sơ.

IMG_9484.JPG
Cán bộ phường Điện Biên hướng dẫn công dân tra cứu dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. UBND phường phát động cán bộ, công chức UBND phường, chỉ huy, chiến sỹ công an phường thi đua, ký cam kết thực hiện “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Thực hiện cấp 155 thư chúc mừng trong đó có 45 thư chúc mừng kết hôn, 75 thư chúc mừng khai sinh); cấp 35 thư chia buồn. Thực hiện đúng quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định về thành phần hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả...UBND phường thực hiện tiếp nhận 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận một cửa. Việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến nộp qua cổng dịch vụ công tỉnh đúng thời gian quy định (tiếp nhận hồ sơ trong thời gian tối đa không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm công dân nộp hồ sơ trực tuyến thành công). Việc hướng dẫn, từ chối tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ có nêu lý do cụ thể khi từ chối tiếp nhận, nội dung yêu cầu bổ sung, hoàn thiện có cụ thể, chính xác, rõ ràng theo đúng quy định. UBND phường không có hồ sơ quá hạn nên không phải công khai xin lỗi người dân. UBND phường đã thực hiện khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thực hiện triển khai các hình thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, không dùng tiền mặt, sử dụng biên lai điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trong năm 2023, số thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 9 thủ tục, có 207 hồ sơ thanh toán trực tuyến, UBND phường đã chứng thực 618 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết 40 hồ sơ  dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “đăng ký khai tử - Xóa Đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”.

Trong thời gian tới, phường Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, thanh toán phí qua hình thức không dùng tiền mặt. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch không để hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân chậm muộn.

 

Thu Hiền

 


 

Phường Điện Biên: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Đăng lúc: 06/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, phường Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thời gian qua, UBND phường Điện Biên đã thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông công khai thủ tục hành chính. Năm 2023, có 247 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai đạt 100%. Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo đúng quy định, sắp xếp khoa học phù hợp với từng nội dung của từng lĩnh vực cụ thể, có danh mục từng thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân dễ tra cứu, tìm hiểu và được công khai cả trên thông tin điện tử của phường.

IMG_9478.JPG
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phường Điện Biên.

Qua rà soát, UBND phường đã thực hiện cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với 02 lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội với tổng số 4 thủ tục hành chính. Cơ sở vật chất và hoạt động của bộ phận một cửa được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính, máy Scan, máy photo copy các máy móc thiết bị đều được nối mạng Internet và cài đặt phần mềm phục vụ công tác. Về cơ bản cơ sở vật chất và trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận một cửa đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng chính quyền số. Đối với cán bộ được phân công, bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Trung bình 01 tháng UBND phường tiếp nhận khoảng 500 hồ sơ, năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của mỗi cán bộ một cửa 1 tháng/100 hồ sơ.

IMG_9484.JPG
Cán bộ phường Điện Biên hướng dẫn công dân tra cứu dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. UBND phường phát động cán bộ, công chức UBND phường, chỉ huy, chiến sỹ công an phường thi đua, ký cam kết thực hiện “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Thực hiện cấp 155 thư chúc mừng trong đó có 45 thư chúc mừng kết hôn, 75 thư chúc mừng khai sinh); cấp 35 thư chia buồn. Thực hiện đúng quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định về thành phần hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả...UBND phường thực hiện tiếp nhận 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận một cửa. Việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến nộp qua cổng dịch vụ công tỉnh đúng thời gian quy định (tiếp nhận hồ sơ trong thời gian tối đa không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm công dân nộp hồ sơ trực tuyến thành công). Việc hướng dẫn, từ chối tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ có nêu lý do cụ thể khi từ chối tiếp nhận, nội dung yêu cầu bổ sung, hoàn thiện có cụ thể, chính xác, rõ ràng theo đúng quy định. UBND phường không có hồ sơ quá hạn nên không phải công khai xin lỗi người dân. UBND phường đã thực hiện khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thực hiện triển khai các hình thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, không dùng tiền mặt, sử dụng biên lai điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trong năm 2023, số thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 9 thủ tục, có 207 hồ sơ thanh toán trực tuyến, UBND phường đã chứng thực 618 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết 40 hồ sơ  dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “đăng ký khai tử - Xóa Đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”.

Trong thời gian tới, phường Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, thanh toán phí qua hình thức không dùng tiền mặt. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch không để hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân chậm muộn.

 

Thu Hiền