Phường Đông Cương: Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD

Ngày 21/04/2023 00:00:00

Để nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 06, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phường Đông Cương đã triển khai Kế hoạch cao điểm triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử”.

z4284221776759_5b4927a2c6c175945f96f096d171d8c6.jpg 
Đồng chí Lê Văn Ngân – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Đông Cương đang triển khai kế hoạch  cao điểm triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử”.

Theo đó, phường Đông Cương sẽ tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2;  Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử cho các trường hợp theo quy định;  Hướng dẫn các thao tác cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID cho người dân tại nhà Văn hóa các tổ dân phố;  bộ phận một của Công sở phường; nơi tiếp dân tại trụ sở Công an phường khi công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính để từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, từ đó tạo đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID phổ biến trong các giao dịch hằng ngày. Ngoài ra, phường cũng đã  kiện toàn Tổ công tác thực hiện đề án  của phường, Tổ chuyển đổi số các phố; thành lập các tổ công tác của phường và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời phối hợp các đơn vị nhà mạng Viễn thông Thanh Hóa, Viettel, Mobile để chuyển đổi chính chủ số điện thoại cho công dân.

Tổ công tác thực hiện đề án của phường có nhiệm vụ phối hợp với tổ chuyển đổi số các phố tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” cho nhân dân trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, kết quả công tác tại địa bàn được phân công. Rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp công dân trên địa bàn từ 14 tuổi trở lên đã được cấp CCCD gắn chíp; công dân có điện thoại smatphone chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, tài khoản dịch vụ công trực tuyến, báo cáo về UBND phườngHình thức là hướng dẫn tập trung, và thực hiện trực tuyến trên điện thoại qua phần mềm VNeID. Đối tượng là công dân đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn.

Công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” trên địa abnf phường Đông Cương được triển khai đồng bộ, thống nhất từ phường đến tổ dân phố; hình thức cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” linh động phù hợp bảo đảm hiệu quả cao nhấtHuy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của các thành viên Tổ công tác Đề án 06 phường, tổ dân phố Việc cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” mức độ 1, mức độ 2 bắt đầu thực hiện từ ngày 21/4/2023 và phải hoàn thành trước ngày 30/4/2023; Các trường hợp vì lý do khác chưa cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” mức độ 1, mức độ 2 phải hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

 

Thu Phương

 

Phường Đông Cương: Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD

Đăng lúc: 21/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Để nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 06, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phường Đông Cương đã triển khai Kế hoạch cao điểm triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử”.

z4284221776759_5b4927a2c6c175945f96f096d171d8c6.jpg 
Đồng chí Lê Văn Ngân – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Đông Cương đang triển khai kế hoạch  cao điểm triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử”.

Theo đó, phường Đông Cương sẽ tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2;  Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử cho các trường hợp theo quy định;  Hướng dẫn các thao tác cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID cho người dân tại nhà Văn hóa các tổ dân phố;  bộ phận một của Công sở phường; nơi tiếp dân tại trụ sở Công an phường khi công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính để từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, từ đó tạo đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID phổ biến trong các giao dịch hằng ngày. Ngoài ra, phường cũng đã  kiện toàn Tổ công tác thực hiện đề án  của phường, Tổ chuyển đổi số các phố; thành lập các tổ công tác của phường và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời phối hợp các đơn vị nhà mạng Viễn thông Thanh Hóa, Viettel, Mobile để chuyển đổi chính chủ số điện thoại cho công dân.

Tổ công tác thực hiện đề án của phường có nhiệm vụ phối hợp với tổ chuyển đổi số các phố tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” cho nhân dân trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, kết quả công tác tại địa bàn được phân công. Rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp công dân trên địa bàn từ 14 tuổi trở lên đã được cấp CCCD gắn chíp; công dân có điện thoại smatphone chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, tài khoản dịch vụ công trực tuyến, báo cáo về UBND phườngHình thức là hướng dẫn tập trung, và thực hiện trực tuyến trên điện thoại qua phần mềm VNeID. Đối tượng là công dân đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn.

Công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” trên địa abnf phường Đông Cương được triển khai đồng bộ, thống nhất từ phường đến tổ dân phố; hình thức cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” linh động phù hợp bảo đảm hiệu quả cao nhấtHuy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của các thành viên Tổ công tác Đề án 06 phường, tổ dân phố Việc cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” mức độ 1, mức độ 2 bắt đầu thực hiện từ ngày 21/4/2023 và phải hoàn thành trước ngày 30/4/2023; Các trường hợp vì lý do khác chưa cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” mức độ 1, mức độ 2 phải hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

 

Thu Phương