Phường Quảng Phú: Tập huấn công tác chuyển đổi số

Ngày 23/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 23/5/2023, UBND phường Quảng Phú phối hợp với VNPT Nam thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường.

 IMG-1978.JPG
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia buổi tập huấn, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường; Trưởng các đoàn thể, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận, đơn vị trên địa bàn, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của phường; Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; Bí thư, phố trưởng của 9 phố.

IMG-1981.JPG
Các đại biểu tham gia buổi tập huấn.

Tại Hội nghị, đại diện tổ chuyển đổi số cộng đồng của các tổ, bản trên địa bàn phường đã được tập huấn các nội dung: Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cài đặt ứng dụng smart, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của UBND thành phố trên cổng dịch vụ công tỉnh; giới thiệu và hướng dẫn cài ứng dụng ví điện tử, thanh toán không sử dụng tiền mặt. Hướng dẫn người dân nhận thức đúng và đủ về chuyển đổi số; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp, người dân; những tác động tiêu cực của chuyển đổi số. Triển khai mô hình chuyển đổi số các nội dung, lĩnh vực chuyển đổi số theo mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; vai trò, trách nhiệm của địa phương và các cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số. Hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường.

IMG-1982.JPG
Đại diện VNPT Nam thành phố trực tiếp hướng dẫn các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng nhận thức đúng và đẩy đủ hơn về chuyển đổi số. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của thành phố và của giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mỗi thành viên sau tập huấn sẽ tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận với thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ để tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.


Thu Hiền


Phường Quảng Phú: Tập huấn công tác chuyển đổi số

Đăng lúc: 23/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 23/5/2023, UBND phường Quảng Phú phối hợp với VNPT Nam thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường.

 IMG-1978.JPG
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia buổi tập huấn, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường; Trưởng các đoàn thể, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận, đơn vị trên địa bàn, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của phường; Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; Bí thư, phố trưởng của 9 phố.

IMG-1981.JPG
Các đại biểu tham gia buổi tập huấn.

Tại Hội nghị, đại diện tổ chuyển đổi số cộng đồng của các tổ, bản trên địa bàn phường đã được tập huấn các nội dung: Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cài đặt ứng dụng smart, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của UBND thành phố trên cổng dịch vụ công tỉnh; giới thiệu và hướng dẫn cài ứng dụng ví điện tử, thanh toán không sử dụng tiền mặt. Hướng dẫn người dân nhận thức đúng và đủ về chuyển đổi số; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp, người dân; những tác động tiêu cực của chuyển đổi số. Triển khai mô hình chuyển đổi số các nội dung, lĩnh vực chuyển đổi số theo mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; vai trò, trách nhiệm của địa phương và các cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số. Hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường.

IMG-1982.JPG
Đại diện VNPT Nam thành phố trực tiếp hướng dẫn các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng nhận thức đúng và đẩy đủ hơn về chuyển đổi số. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của thành phố và của giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mỗi thành viên sau tập huấn sẽ tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận với thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ để tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.


Thu Hiền