TP Thanh Hóa nhân rộng Mô hình “3 Không”

Ngày 15/05/2024 00:00:00

Mô hình "3 không" là không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Đây là mô hình tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường mạng, không cần di chuyển đến trụ sở UBND xã, phường hoặc UBND thành phố. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai nhân rộng mô hình đến các phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

 z5444267890485_478e2060cbcbf48c1a925e1c3edaead4.jpg

Thành phố Thanh Hóa là một trong 5 địa phương được chọn làm điểm triển khai môi hình “3 không” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong cải cách thủ trục hành chính. Được thành phố chọn triển khai điểm mô hình “3 không”, UBND phường Điện Biên đã tập trung các biện pháp, giải pháp huy động tối đa lực lượng: công an phường, cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên, các tình nguyện viên là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi phối hợp với viễn thông, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản, cài đặt định danh điện tử VneID; cấp miễn phí chữ ký số cá nhân; các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ người dân trên môi trường mạng, tương tác giữa chính quyền với người dân, nhằm giúp người dân thực hiện thành công mô hình “3 không” cho 2 thủ tục hành chính “Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch và Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội”. Sau hơn 2 tháng (1/6 đến 14/7/2023) triển khai mô hình đã thu nhận hồ sơ căn cước công dân (CCCD) tại trụ sở công an phường với thu nhận hồ sơ CCCD lưu động là 5.619/7.468 hồ sơ (đạt tỷ lệ 75%).

z5444265133449_12ae61a9d5cff9fd90f9a47764773579.jpg

Với những kết quả bước đầu đạt được từ đơn vị triển khai điểm thành phố đang tiếp tục nhân rộng triển khai mô hình “3 không” đến các phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phốVới mục tiêu vừa làm, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình và thao tác trên máy điện thoại và máy tính để Nhân dân nhận thấy được tiện ích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu, từ đó tạo thành thói quen, lan tỏa mô hình rộng khắp trên địa bàn thành phố.

z5444261114634_741b26ae90f4730c009c5a4f1451868f.jpg

Đến nay, thành phố đã chỉ đạo các phường, xã thành lập 34 Ban chỉ đạo mô hình “3 không”, thành lập 311 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 311 khu dân cư, hiện đã có 12/34 phường, xã hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 theo kế hoạch đề ra gắn với mô hình “3 Không”.. Trên cơ sở đó, các địa phương đã phân công cho các tổ chức chính trị xã hội, trưởng khu phố, thôn có kỹ năng sử dụng nền tảng số tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ hướng dẫn Nhân dân phối hợp với ngân hàng mở tài khoản, cài đặt ví điện tử, chữ ký số điện tử trong sử dụng dịch vụ công; người dân và doanh nghiệp không phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công/bộ phận một cửa khi sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến. Người dân và doanh nghiệp khi phản ánh kiến nghị, gửi/nhận văn bản với cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua nền tảng số (App chung của tỉnh, cổng thông tin trao đổi văn bản với cơ quan nhà nước).

z5444261110542_5ddfafe5ac34ea9fd75eb54ef41018c2.jpg

z5444261093827_7a8abe9645d8b3ca0b684aae2926b2a7.jpg
 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mô hình “3 không”, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục như: Do là mô hình mới dù đã được tuyên truyền nhưng Nhân dân còn nhiều thắc mắc khiến cho cán bộ phải giải thích nhiều, thời gian cài đặt kéo dài; trong quá trình cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân (VNPT SmartCA) phải nhập rất nhiều trường thông tin, mắc nhiều lỗi kỹ thuật (điện thoại với hệ điều hành IOS phải xác thực xoay tròn thẻ CCCD rất mất thời gian; người dân quên mật khẩu icloud của điện thoại nên không tải được các ứng dụng về máy; có nhiều trường hợp đã nhập trường thông tin đăng ký rồi nhưng mạng bị lỗi hoặc phải quay lại bước đầu để làm thì nhận được thông báo tồn tại yêu cầu mua chứng thư, không tồn tại thông tin tài khoản trên hệ thống…); cài đặt ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng (c-m safe) bị hạn chế rất nhiều tính năng hoạt động của điện thoại thông minh…

 

Thu Hà


 

TP Thanh Hóa nhân rộng Mô hình “3 Không”

Đăng lúc: 15/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Mô hình "3 không" là không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Đây là mô hình tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường mạng, không cần di chuyển đến trụ sở UBND xã, phường hoặc UBND thành phố. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai nhân rộng mô hình đến các phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

 z5444267890485_478e2060cbcbf48c1a925e1c3edaead4.jpg

Thành phố Thanh Hóa là một trong 5 địa phương được chọn làm điểm triển khai môi hình “3 không” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong cải cách thủ trục hành chính. Được thành phố chọn triển khai điểm mô hình “3 không”, UBND phường Điện Biên đã tập trung các biện pháp, giải pháp huy động tối đa lực lượng: công an phường, cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên, các tình nguyện viên là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi phối hợp với viễn thông, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản, cài đặt định danh điện tử VneID; cấp miễn phí chữ ký số cá nhân; các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ người dân trên môi trường mạng, tương tác giữa chính quyền với người dân, nhằm giúp người dân thực hiện thành công mô hình “3 không” cho 2 thủ tục hành chính “Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch và Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội”. Sau hơn 2 tháng (1/6 đến 14/7/2023) triển khai mô hình đã thu nhận hồ sơ căn cước công dân (CCCD) tại trụ sở công an phường với thu nhận hồ sơ CCCD lưu động là 5.619/7.468 hồ sơ (đạt tỷ lệ 75%).

z5444265133449_12ae61a9d5cff9fd90f9a47764773579.jpg

Với những kết quả bước đầu đạt được từ đơn vị triển khai điểm thành phố đang tiếp tục nhân rộng triển khai mô hình “3 không” đến các phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phốVới mục tiêu vừa làm, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình và thao tác trên máy điện thoại và máy tính để Nhân dân nhận thấy được tiện ích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu, từ đó tạo thành thói quen, lan tỏa mô hình rộng khắp trên địa bàn thành phố.

z5444261114634_741b26ae90f4730c009c5a4f1451868f.jpg

Đến nay, thành phố đã chỉ đạo các phường, xã thành lập 34 Ban chỉ đạo mô hình “3 không”, thành lập 311 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 311 khu dân cư, hiện đã có 12/34 phường, xã hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 theo kế hoạch đề ra gắn với mô hình “3 Không”.. Trên cơ sở đó, các địa phương đã phân công cho các tổ chức chính trị xã hội, trưởng khu phố, thôn có kỹ năng sử dụng nền tảng số tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ hướng dẫn Nhân dân phối hợp với ngân hàng mở tài khoản, cài đặt ví điện tử, chữ ký số điện tử trong sử dụng dịch vụ công; người dân và doanh nghiệp không phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công/bộ phận một cửa khi sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến. Người dân và doanh nghiệp khi phản ánh kiến nghị, gửi/nhận văn bản với cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua nền tảng số (App chung của tỉnh, cổng thông tin trao đổi văn bản với cơ quan nhà nước).

z5444261110542_5ddfafe5ac34ea9fd75eb54ef41018c2.jpg

z5444261093827_7a8abe9645d8b3ca0b684aae2926b2a7.jpg
 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mô hình “3 không”, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục như: Do là mô hình mới dù đã được tuyên truyền nhưng Nhân dân còn nhiều thắc mắc khiến cho cán bộ phải giải thích nhiều, thời gian cài đặt kéo dài; trong quá trình cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân (VNPT SmartCA) phải nhập rất nhiều trường thông tin, mắc nhiều lỗi kỹ thuật (điện thoại với hệ điều hành IOS phải xác thực xoay tròn thẻ CCCD rất mất thời gian; người dân quên mật khẩu icloud của điện thoại nên không tải được các ứng dụng về máy; có nhiều trường hợp đã nhập trường thông tin đăng ký rồi nhưng mạng bị lỗi hoặc phải quay lại bước đầu để làm thì nhận được thông báo tồn tại yêu cầu mua chứng thư, không tồn tại thông tin tài khoản trên hệ thống…); cài đặt ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng (c-m safe) bị hạn chế rất nhiều tính năng hoạt động của điện thoại thông minh…

 

Thu Hà