Xã Hoằng Đại tập huấn và triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023

Ngày 24/04/2023 00:00:00

UBND xã Hoằng Đại - Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023.

ảnh hoằng đại.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Xác định là 1 trong 10 xã, phường của thành phố Thanh Hóa phải hoàn thành việc chuyển đổi số trong năm 2023, nên ngay từ đầu năm xã Hoằng Đại đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, để từ đó mỗi thành viên Ban chỉ đạo xác định nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị đã thông qua Kế hoạch chuyển đổi số xã Hoằng Đại năm 2023, quyết định phân công nhiệm vụ cho BCĐ chuyển đổi số.

hoằng đại 2.jpg
Đồng chí Phạm Hùng Thảo – Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị
.

Tại hội nghị, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức UBND, BCĐ chuyển đổi số, Ban công an xã, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng các thôn, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng của 6 thôn trên địa bàn xã đã được nghe các đồng chí VNPT giới thiệu một số nội dung quan trọng về chuyển đổi số: Nhận thức và, ý nghĩa tầm vai trò quan trọng của chuyển đổi số, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia, hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại, cách cài đặt các ứng dụng nền tảng số; Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công, thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch và phương án cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD, kích hoạt định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hoằng Đại.   

hoằng đại 3.jpg
Lãnh đạo VNPT Bắc thành phố Thanh Hóa giới thiệu các nội dung chuyển đổi số năm 2023.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp các thành viên Ban chỉ đạo cũng như Tổ cộng nghệ số cộng đồng các thôn nhận thức đúng và đẩy đủ hơn về chuyển đổi số. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên, những người trực tiếp hướng dẫn, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của xã trong năm 2023. Mỗi thành viên sau tập huấn sẽ tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận với thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ để tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

hoằng đại 4.jpg
Đoàn thanh niên hướng dẫn cài đặt các ứng dụng.

 

Kim Dung

Xã Hoằng Đại tập huấn và triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023

Đăng lúc: 24/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

UBND xã Hoằng Đại - Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023.

ảnh hoằng đại.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Xác định là 1 trong 10 xã, phường của thành phố Thanh Hóa phải hoàn thành việc chuyển đổi số trong năm 2023, nên ngay từ đầu năm xã Hoằng Đại đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, để từ đó mỗi thành viên Ban chỉ đạo xác định nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị đã thông qua Kế hoạch chuyển đổi số xã Hoằng Đại năm 2023, quyết định phân công nhiệm vụ cho BCĐ chuyển đổi số.

hoằng đại 2.jpg
Đồng chí Phạm Hùng Thảo – Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị
.

Tại hội nghị, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức UBND, BCĐ chuyển đổi số, Ban công an xã, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng các thôn, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng của 6 thôn trên địa bàn xã đã được nghe các đồng chí VNPT giới thiệu một số nội dung quan trọng về chuyển đổi số: Nhận thức và, ý nghĩa tầm vai trò quan trọng của chuyển đổi số, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia, hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại, cách cài đặt các ứng dụng nền tảng số; Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công, thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch và phương án cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD, kích hoạt định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hoằng Đại.   

hoằng đại 3.jpg
Lãnh đạo VNPT Bắc thành phố Thanh Hóa giới thiệu các nội dung chuyển đổi số năm 2023.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp các thành viên Ban chỉ đạo cũng như Tổ cộng nghệ số cộng đồng các thôn nhận thức đúng và đẩy đủ hơn về chuyển đổi số. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên, những người trực tiếp hướng dẫn, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của xã trong năm 2023. Mỗi thành viên sau tập huấn sẽ tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận với thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ để tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

hoằng đại 4.jpg
Đoàn thanh niên hướng dẫn cài đặt các ứng dụng.

 

Kim Dung