Đảng đã mang lại mùa Xuân vẻ vang cho dân tộc

Ngày 03/02/2024 00:00:00

Chín mươi tư năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng của trí tuệ và niềm tin, kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước. 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 94 năm chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, sôi động và đẹp đẽ nhất, đưa nhân dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 z5130796987169_51a5ab31e7c044ea41561fa669d1fe8b.jpg

Người dân hân hoan cắm cờ tổ quốc kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và đón mùa Xuân mới

Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc, Nhân dân, 94 năm lãnh đạo đất nước, “Đảng ta thật là vĩ đại” như lời Bác Hồ từng nói. Trong suốt 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời (3/2/1030-3/2/2024), Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 94 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Mùa xuân 2023, cả nước vui mừng phấn khởi đón nhận những kết quả, thành tựu đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức,  thành phố Thanh Hóa đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố hoàn thành 31/36 chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Thành phố đề ra, trong đó: 17/31 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Kết nạp đảng viên, đạt 104% chỉ tiêu của Tỉnh ủy giao; tổng giá trị sản xuất ước đạt 73.407 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 48.165 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳthu ngân sách nhà nước ước đạt 3.539.708  triệu đồng, đạt 136,5% dự toán tỉnh giao, 113,3% dự toán thành phố giao. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân giao năm 2023 đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 09 phường và diễn tập phòng, chống lụt bão phường Đông Hải. Có 22 phường, xã vượt và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả Tỉnh.

Có những thành tích nổi bật trên là nhờ trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các thế hệ lãnh đạo của Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao, biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình cụ thể của thành phố. Biết dựa vào dân, luôn tin tưởng nơi lực lượng đông đảo của nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Tất cả mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đều phải dựa trên tư tưởng "Dân làm gốc, lấy dân làm gốc", hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân.

Những kết quả đạt được của năm 2023 là tiền đề xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại với khát vọng mới, mục tiêu chủ yếu trong năm mới 2024 “Kỷ cương – trách nhiệm – hành động – sáng tạo – phát triển”.

Mùa xuân năm 2024, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 5 vấn đề lớn: Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 303 của HĐND tỉnh. Phối hợp với huyện Đông Sơn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoàn thiện các thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Tổ chức lễ kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ và 30 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, 10 năm đô thị loại I, 60 năm Hàm Rồng chiến thắng. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án còn tồn tại, kéo dài. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi công vụ.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đón xuân Giáp Thìn 2024, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh tròn 94 mùa xuân, mừng sinh nhật lần thứ 134 của Bác Hồ kính yêu, Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./

Lê Thảo

Đảng đã mang lại mùa Xuân vẻ vang cho dân tộc

Đăng lúc: 03/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Chín mươi tư năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng của trí tuệ và niềm tin, kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước. 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 94 năm chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, sôi động và đẹp đẽ nhất, đưa nhân dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 z5130796987169_51a5ab31e7c044ea41561fa669d1fe8b.jpg

Người dân hân hoan cắm cờ tổ quốc kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và đón mùa Xuân mới

Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc, Nhân dân, 94 năm lãnh đạo đất nước, “Đảng ta thật là vĩ đại” như lời Bác Hồ từng nói. Trong suốt 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời (3/2/1030-3/2/2024), Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 94 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Mùa xuân 2023, cả nước vui mừng phấn khởi đón nhận những kết quả, thành tựu đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức,  thành phố Thanh Hóa đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố hoàn thành 31/36 chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Thành phố đề ra, trong đó: 17/31 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Kết nạp đảng viên, đạt 104% chỉ tiêu của Tỉnh ủy giao; tổng giá trị sản xuất ước đạt 73.407 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 48.165 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳthu ngân sách nhà nước ước đạt 3.539.708  triệu đồng, đạt 136,5% dự toán tỉnh giao, 113,3% dự toán thành phố giao. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân giao năm 2023 đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 09 phường và diễn tập phòng, chống lụt bão phường Đông Hải. Có 22 phường, xã vượt và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả Tỉnh.

Có những thành tích nổi bật trên là nhờ trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các thế hệ lãnh đạo của Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao, biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình cụ thể của thành phố. Biết dựa vào dân, luôn tin tưởng nơi lực lượng đông đảo của nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Tất cả mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đều phải dựa trên tư tưởng "Dân làm gốc, lấy dân làm gốc", hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân.

Những kết quả đạt được của năm 2023 là tiền đề xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại với khát vọng mới, mục tiêu chủ yếu trong năm mới 2024 “Kỷ cương – trách nhiệm – hành động – sáng tạo – phát triển”.

Mùa xuân năm 2024, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 5 vấn đề lớn: Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 303 của HĐND tỉnh. Phối hợp với huyện Đông Sơn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoàn thiện các thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Tổ chức lễ kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ và 30 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, 10 năm đô thị loại I, 60 năm Hàm Rồng chiến thắng. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án còn tồn tại, kéo dài. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi công vụ.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đón xuân Giáp Thìn 2024, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh tròn 94 mùa xuân, mừng sinh nhật lần thứ 134 của Bác Hồ kính yêu, Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./

Lê Thảo