Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa phát huy vai trò hỗ trợ hội viên

Ngày 03/06/2023 00:00:00

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp (DN) ngày càng có nhiều cơ hội mở rộng thị trường sản xuất. Tuy nhiên, để nâng cao tính cạnh tranh, tạo “thế đứng” vững chắc cho sản phẩm hàng hóa là hết sức cần thiết. Trước những thách thức, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã phát huy vai trò cung cấp thông tin, kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các ngành chức năng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững.

 IMG-2321.jpg
Hiệp hội thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình cà phê doanh nhân nhằm kết nối các hội viên.

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa, đ­ược thành lập năm 2019, với vai trò là cầu nối giữa các Doanh nghiệp với chính quyền địa ph­ương và các cơ quan quản lý nhà n­ước. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, anh ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội.

Đây cũng là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thư­ơng mại, bảo vệ quyền hợp pháp của các hội viên, giúp hội viên tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trư­ơng, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nư­ớc và quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Những năm qua Hiệp hội doanh nghiệp, thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò kết nối và đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Khi tham gia vào Hiệp hội doanh nghiệp các doanh nghiệp đã học hỏi và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm điều hành sản xuất, kinh doanh từ Ban chấp hành hiệp hội và các hội viên, có thêm các đối tác, bạn hàng. Nhiều doanh nghiệp từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, giờ đây đã cung cấp hàng hoá cho các khách hàng không chỉ địa bàn thành phố mà cả các huyện trong tỉnh.

IMG-2323.jpg
BCH Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa thăm cơ sở sản xuất của hội viên.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố thời gian qua là tổ chức giao lưu, kết nối, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp hội viên. Chỉ riêng năm 2022, Hiệp hội đã tổ chức nhiều đoàn thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hội viên và hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp một số tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Qua đó, cùng nhau chia sẻ khó khăn, lợi thế, đẩy mạnh liên kết hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa hiện có trên 200 hội viên. Thông qua hoạt động của Hiệp hội, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nhanh chóng đến với doanh nghiệp. Cùng với đó, Hiệp hội thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, tham mưu, góp ý cơ chế chính sách về phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của hội viên để phản ánh, kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết. Từ đó, tăng thêm niềm tin và động lực để doanh nghiệp tích cực đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã và đang góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Đồng thời, thể hiện tốt vai trò "cầu nối" tin cậy giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp; là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, cùng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Thanh Hóa.

 

Thu Hiền

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa phát huy vai trò hỗ trợ hội viên

Đăng lúc: 03/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp (DN) ngày càng có nhiều cơ hội mở rộng thị trường sản xuất. Tuy nhiên, để nâng cao tính cạnh tranh, tạo “thế đứng” vững chắc cho sản phẩm hàng hóa là hết sức cần thiết. Trước những thách thức, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã phát huy vai trò cung cấp thông tin, kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các ngành chức năng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững.

 IMG-2321.jpg
Hiệp hội thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình cà phê doanh nhân nhằm kết nối các hội viên.

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa, đ­ược thành lập năm 2019, với vai trò là cầu nối giữa các Doanh nghiệp với chính quyền địa ph­ương và các cơ quan quản lý nhà n­ước. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, anh ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội.

Đây cũng là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thư­ơng mại, bảo vệ quyền hợp pháp của các hội viên, giúp hội viên tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trư­ơng, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nư­ớc và quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Những năm qua Hiệp hội doanh nghiệp, thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò kết nối và đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Khi tham gia vào Hiệp hội doanh nghiệp các doanh nghiệp đã học hỏi và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm điều hành sản xuất, kinh doanh từ Ban chấp hành hiệp hội và các hội viên, có thêm các đối tác, bạn hàng. Nhiều doanh nghiệp từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, giờ đây đã cung cấp hàng hoá cho các khách hàng không chỉ địa bàn thành phố mà cả các huyện trong tỉnh.

IMG-2323.jpg
BCH Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa thăm cơ sở sản xuất của hội viên.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố thời gian qua là tổ chức giao lưu, kết nối, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp hội viên. Chỉ riêng năm 2022, Hiệp hội đã tổ chức nhiều đoàn thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hội viên và hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp một số tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Qua đó, cùng nhau chia sẻ khó khăn, lợi thế, đẩy mạnh liên kết hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa hiện có trên 200 hội viên. Thông qua hoạt động của Hiệp hội, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nhanh chóng đến với doanh nghiệp. Cùng với đó, Hiệp hội thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, tham mưu, góp ý cơ chế chính sách về phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của hội viên để phản ánh, kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết. Từ đó, tăng thêm niềm tin và động lực để doanh nghiệp tích cực đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã và đang góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Đồng thời, thể hiện tốt vai trò "cầu nối" tin cậy giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp; là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, cùng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Thanh Hóa.

 

Thu Hiền