Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật mới

Ngày 15/07/2021 00:00:00

Sáng ngày 15/7/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 huyện, thị, thành phố. Đồng chí Bùi  Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Việt Nga - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chủ trì hội nghị.

1 (2).jpg

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bùi Đình Sơn nhấn mạnh: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) là các văn bản luật có nhiều quy định mới quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực. Vì vậy, các đại biểu dự hội nghị cần tập trung tiếp thu, nghiên cứu tài liệu nắm rõ các quy định mới của luật, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai đồng bộ các văn bản pháp luật tại các ngành, địa phương, đơn vị  để đông đảo cán bộ và người dân được biết, thực hiện đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lê Hữu Viên – Phó giám đốc Sở Tư pháp truyền đạt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; ông Lê Đình Hùng – Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH triển khai Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ông Nguyễn Bá Cẩn – Phó Giám đốc Sở y tế truyền đạt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 nhằm  góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 (sau đây gọi là Luật số 69/2020/QH14). Luật này được thay thế (luật số 72 cũ có hiệu lực từ ngày 1/7/2007). Luật mới gồm 08 Chương và 74 Điều, giảm 6 điểu so với luật cũ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Luật số 69 /2020/QH14 bổ sung 8 điểm mới.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 16 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021 ( Luật số 71/2020/ QH14).

Trên cơ sở các nội dung được triển khai tại Hội nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật được hiệu quả và thống nhất.PV

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật mới

Đăng lúc: 15/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 15/7/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 huyện, thị, thành phố. Đồng chí Bùi  Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Việt Nga - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chủ trì hội nghị.

1 (2).jpg

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bùi Đình Sơn nhấn mạnh: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) là các văn bản luật có nhiều quy định mới quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực. Vì vậy, các đại biểu dự hội nghị cần tập trung tiếp thu, nghiên cứu tài liệu nắm rõ các quy định mới của luật, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai đồng bộ các văn bản pháp luật tại các ngành, địa phương, đơn vị  để đông đảo cán bộ và người dân được biết, thực hiện đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lê Hữu Viên – Phó giám đốc Sở Tư pháp truyền đạt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; ông Lê Đình Hùng – Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH triển khai Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ông Nguyễn Bá Cẩn – Phó Giám đốc Sở y tế truyền đạt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 nhằm  góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 (sau đây gọi là Luật số 69/2020/QH14). Luật này được thay thế (luật số 72 cũ có hiệu lực từ ngày 1/7/2007). Luật mới gồm 08 Chương và 74 Điều, giảm 6 điểu so với luật cũ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Luật số 69 /2020/QH14 bổ sung 8 điểm mới.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 16 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021 ( Luật số 71/2020/ QH14).

Trên cơ sở các nội dung được triển khai tại Hội nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật được hiệu quả và thống nhất.PV